Preciseringar som hänför sig till SORA-lagstiftningen

Detaljerad information om bl.a. de egenskaper som krävs för praktik inom logopedi beskrivs på Talterapeutförbundets webbplats.
 
Du hittar beskrivningar av antagningsgrunderna på webbplatsen studieinfo.fi, där även den faktiska ansökan till studier görs.