Forskning inom matematik och statistik

Avdelningen för matematik och statistik har visat sig vara en stimulerande forskningsmiljö för flera områden inom matematik och statistik, där forskare från studeranden till seniorer skapar hela tiden högklassig forskning. Den aktiva verksamheten syns i många former: som publikationer, möten, föreningar o.s.v. Inom avdelningen finns Rolf Nevanlinna-institutet, som är ett institut för forskning av tillämpad matematik och statistik.

Grupperna för analys och matematisk fysik hör till spetsenheten för analys och dynamik (koordinerat av departementet). Spetsenheten för inversionsproblem koordineras också av departementet.