Extern samverkan vid avdelningen för matematik och statistik

Avdelningen för matematik och statistik samarbetar på många plan för att främja undervisning och forskning inom det matematiska området, samt för att främja matematikens genomslag i samhället.