Studera matematik och statistik

Du kan studera matematik och statistik i flera olika utbildningsprogram vid Helsingfors universitet. På den här sidan hittar du nyttig information för dem som studerar matematik eller statistik eller för dem som är intresserade av studier inom området.

Vid avdelningen för matematik och statistik kan du gå kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper. Dessutom kan du avlägga kandidatexamen för ämneslärare.

Kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper grundar sig på spetsforskning och prisbelönt undervisning. Matematiken är både ett självständigt vetenskapsområde och ett universellt språk, som bland annat används inom statistik, ekonometri och datavetenskapsteori, dvs. de tre andra vetenskapsområdena i kandidatprogrammet för matematiska vetenskaper. Kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper indelas i fyra studieinriktningar: matematik, statistik, ekonometri och datavetenskapsteori.

Bachelor’s programme in Science är en mångvetenskaplig, internationell kandidatexamen i naturvetenskaper. Programmet grundar sig på forskning inom fysik, kemi, matematik och statistik, datavetenskap och data science, och ger mångsidiga förutsättningar för magisterstudier inom dessa områden.

Programmet är helt engelskspråkigt.

Magisterprogrammet i matematik och statistik är avsett för studenter som har avlagt kandidatexamen eller som har annan lämplig grundutbildning. I magisterprogrammen avlägger du filosofie magisterexamen och de ger även behörighet för doktorandstudier.

Magisterprogrammet i matematik och statistik tar dig med sig till den moderna vetenskapens fascinerande värld, som också ger dig en grund för matematiska och statistiska tillämpningar.

Studieinriktningarna i magisterprogrammet är matematik, tillämpad matematik, statistik och samhällsstatistik, och specialiseringsområdena analys, matematisk fysik, tillämpad analys, sannolikhetsmodellering, matematisk logik, matematisk modellering, stokastik, försäkrings- och finansmatematik, algebra och topologi, statistik och samhällsstatistik.

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Kurserna och examensproven kan också avläggas på finska eller svenska, om det är möjligt med hänsyn till undervisningen.

Magisterprogrammet Life Science Informatics erbjuder unika studiemöjligheter och utmärkta internationella ramar för spetsforskning vid HiLIFE-enheten på Campus Gumtäkt, Campus Vik och Campus Mejlans. I en mångvetenskaplig miljö kan du inrikta dina studier på många olika sätt och delta i att lösa stora naturvetenskapliga frågor i gränssnittet mellan olika vetenskapsområden.

Språket för magisterprogrammet är engelska.

Magisterprogrammet i teoretiska och beräkningsmetoder ger dig en stark grund för teoretiska metoder, modellering samt matematisk och numerisk analys inom fysik, matematik, kemi och/eller datavetenskap. Utmärkande för utbildningsprogrammet är att du brett kan kombinera studier i ovan nämnda läroämnen. Programmet lämpar sig utmärkt för grundforskning och olika tillämpningar. 

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Du kan också genomföra kurser och skriva avhandlingar på finska eller svenska, om det är möjligt med hänsyn till undervisningen.

I magisterprogrammet i datavetenskap utvecklar du dig till en expert inom ditt område. Ämnesområdena som du kan välja mellan omfattar algoritmer, datanät eller programvara.

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Kurserna och examensproven kan också avläggas på finska eller svenska, om det är möjligt med hänsyn till undervisningen. I det flerspråkiga programmet medverkar studenterna i det internationella studentsamfundet och forskarsamhället.

Är du intresserad av läraryrket? Kandidat- och magisterprogrammen för ämneslärare i matematik, fysik och kemi är ett utmärkt val för dig som är intresserad av de här ämnena och av att undervisa i dem, och som är intresserad av att arbeta med människor.

Kandidatprogrammet för lärare har tre studieriktningar: matematiklärare, fysiklärare eller kemilärare. Ditt första undervisningsämne är antingen matematik, fysik eller kemi. Det andra undervisningsämnet kan vara något av de här tre ämnena eller något helt annat ämne som undervisas i skolor (t.ex. datavetenskap, biologi eller geografi).

Som ämneslärare kan du arbeta med barn och ungdomar på ett givande sätt. I ditt arbete öppnar du dörrar till nya världar för dina elever och hjälper dem att se hur matematiken, fysiken och kemin finns överallt i vår omgivning och oss själva. Utöver att arbeta vid läroanstalter kan du också arbeta med många olika uppgifter inom ledning, planering och utveckling av utbildning. Studieinriktningarna är tre: lärare i matematik, fysik eller kemi.

Det andra undervisningsämnet kan vara något av de här tre ämnena eller något helt annat ämne som undervisas i skolor (t.ex. datavetenskap, biologi eller geografi).

Doktorandutbildning

Doktorandutbildningen vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten utbildar morgondagens spetsforskare. Därför rekryterar vi de mest begåvade och motiverade doktoranderna. En examen ger kompetens för en internationell forskarkarriär vid de bästa universiteten och för de mest krävande expertuppgifterna i samhället. Doktorandutbildningen grundar sig på forskning som bedrivs av ett flertal ansedda internationella forskningsgrupper vid fakulteten, inklusive flera spetsforskningsenheter vid Finlands Akademi.

Doktorsexamina vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten avläggs i fakultetens doktorandprogram. Campus Gumtäkt har en naturvetenskaplig forskarskola. Dessutom kan doktorsexamen från Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten avläggas i ytterligare åtta doktorandprogram vid andra forskarskolor.

Bekanta dig med studierna vid fakulteten

Hur är det att studera vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten? Och hurdant är studielivet? Läs mer om studier vid vår fakultet och om studenttjänsterna här!