Forskning

Forskningen inom matematik och statistik ligger på en hög internationell nivå i Helsingfors universitet. Två Finlands Akademis nationella spetsforskningsenheter fungerar vid avdelningen, Spetsenheten för analys och dynamik och Spetsenheten för inversionsproblem.

Inom avdelningen finns Rolf Nevanlinna institutet, som är ett institut för forskning av tillämpad matematik och statistik.