Matematisk och statistisk forskning

Forskningsverksamheten vid institutionen för matematik och statistik är mångsidig och har tilldelats höga poäng i ett flertal utvärderingar. Institutionen samarbetar med andra högskolor och många sektorsforskningsinstitut i Finland och utomlands.

Nedan hittar du kortfattade beskrivningar av forskningen i våra forskargrupper. Klicka på länkarna för att lära dig mer om gruppen!

Forskningsgruppen för biomatematik tar fram och analyserar matematiska modeller för biologiska och medicinska fenomen.

Forskningsgruppen för harmonisk analys fokuserar på att beskriva och studera periodiska serier.

Forskningsgruppen för geometrisk analys fokuserar på att analysera funktioner och beskrivningar samt på partiella differentialekvationer.

Forskningen i matematisk logik använder sig av både ändliga och oändliga strukturer och tillämpar metoder som utvecklats inom logiken.

Forskningsgruppen för matematisk fysik studerar fysikaliska fenomen med hjälp av rent matematiska metoder. Tillämpningsområdena innefattar bl.a. modellering.

Vid ett inverst problem känner vi till resultatet, men inte orsaken till det. Med hjälp av inversion kan vi lösa många vardagliga problem.

Den matematikdidaktiska forskningen syftar till att utveckla bättre undervisnings- och inlärningsmetoder för universitetsmatematiken.

Forskningsgruppen för matematisk riskhantering använder olika matematiska och statistiska metoder för att förstå risker inom försäkrings- och finansbranschen.

Forskningsgruppen för miljöstatistk utvecklar och tillämpar statistiska metoder i ekologi och miljövetenskaper.

Laboratoriet för probabilistiska slutledningar specialiserar sig på probabilistiska slutledningar, artificiell intelligens och maskininlärning. Labbet har en speciell fokus på simulationsbaserade metoder och dess tillämpningar.

Forskningsgruppen för robust statistik och tidsserieanalys fokuserar på undersökning av databaserade statistiska modeller, så som regressionsmodeller och tidsseriemodeller.

Forskningsgruppen för statistisk genetik och populationsgenetik undersöker till exempel statistiska modeller inom genetikforskning.

Forskningsfruppen för överlevnads- och livsförloppsanalys specialiserar sig på forskning i överlevnads- och livsförloppsanalys och metoder inom ämnet.

Spetsforskningsenheten för inversionsproblem

Avdelningen för matematik och statistik koordinerar spetsforskningsenheten för inversionsmodellering och diagnostisk avbildning vid Finlands akademi. Spetsforskningsenheten fokuserar på utvecklingen av matematiska avbildnings- och modelleringsmetoder. Forskningens tyngdpunkt ligger på medicinsk avbildning, geofysiska vetenskaper och rymdforskning samt på utveckling av matematisk modellering för fjärranalys och miljö- och klimatforskning.

Seminarier och kollokvier

Avdelningen för matematik och statistik ordnar öppna seminarier och kollokvier regelbundet. Under sammankomsterna tar vi upp avdelningens senaste forskningsrön och intressanta trender inom olika forskningsområden.