Matematisk och statistisk forskning
Forskningsverksamheten vid institutionen för matematik och statistik är mångsidig och har tilldelats höga poäng i ett flertal utvärderingar. Institutionen samarbetar med andra högskolor och många sektorsforskningsinstitut i Finland och utomlands.

Nedan hittar du kortfattade beskrivningar av forskningen i våra forskargrupper. Klicka på länkarna för att lära dig mer om gruppen!

Matematiska och statistiska forskningsgrupper
Spetsforskningsenheten för inversionsproblem

Avdelningen för matematik och statistik koordinerar spetsforskningsenheten för inversionsmodellering och diagnostisk avbildning vid Finlands akademi. Spetsforskningsenheten fokuserar på utvecklingen av matematiska avbildnings- och modelleringsmetoder. Forskningens tyngdpunkt ligger på medicinsk avbildning, geofysiska vetenskaper och rymdforskning samt på utveckling av matematisk modellering för fjärranalys och miljö- och klimatforskning.

Seminarier och kollokvier

Avdelningen för matematik och statistik ordnar öppna seminarier och kollokvier regelbundet. Under sammankomsterna tar vi upp avdelningens senaste forskningsrön och intressanta trender inom olika forskningsområden.