Kemistudier

De stora frågorna i världen kan inte lösas utan kemi. Bioekonomi, cirkulär ekonomi, nya energikällor, näringsproduktion, rent vatten och ren luft, samt hälsovården, kräver goda kunskaper i kemi. Kemister behövs för framställning av nya material, för forskning i ämnens egenskaper och utveckling av produktionsmetoder, för separering och identifiering av ämnen, samt för utveckling av rengöringsmetoder och kvalitetskontroll. Kemiindustrin är en av de mest betydande industrierna i Finland, och goda kunskaper i kemi krävs i många olika sammanhang – från läkemedel till solceller och material för mikroelektronik, från miljöforskning till utveckling av biomaterial.

Obs! Övergångsperioden av utbildningsreform tar slut 18.12.2020.

Om du har börjat studera före hösten 2017 och avlägger din examen enligt den gamla examensstruktur, läs instruktioner om att slutföra examen i tid.
 

Kandidat- och magisterprogrammet