Den gröna omställningen och digitaliseringen ger nytt hopp för avlägsna regioner på tillbakagång

Syftet med det nya sameuropeiska projektet MOBI-TWIN, som förverkligas åren 2023-2026, är att studera hur den gröna omställningen och digitaliseringen, även kallade den dubbla omställningen, påverkar den regionala utvecklingen i Europa.

Inom MOBI-TWIN-projektet (Twin transition and changing patterns of spatial mobility: a regional approach) studeras mobilitet mellan regioner, så som pendlande för jobb, olika flyttrörelser, samt samt multilokalt boende på flera orter. Den primära målsättningen är att utreda vilka faktorer som påverkar individens beslut att flytta till en annan ort, och hur dessa faktorer förändras i takt med den dubbla omställningen. På så vis kommer vi att kunna inspektera effekten av den dubbla omställningen på regional dragningskraft i Europa. Projektets målsättning är att erbjuda lämpliga rekommendationer för beslutsfattare inom regional utveckling på olika håll i Europa.

I Finland leds projektet av geografen, akademiforskaren Olle Järv, som är sakkunnig i digitalt geografisk data och mobilitet i forskningsgruppen Digital Geography Lab vid Helsingfors universitet. Digital Geography Lab erbjuder projektet sakkunnighet i människors regionala mobilitet och analys av massdata, och fokuserar särskilt på gränsregioner  i EU, boende på flera ställen, och distansarbete.

– Just nu arbetar forskningsgruppen med att bygga upp databasen för projektet och analyserna av mobilitetsflöden mellan regioner, säger Olle Järv.

Forskningen koncentrerar sig på människors olika former av rörelse mellan regioner i Europa sedan år 2010, så som permanent migration, tillfälligt internationellt studentutbyte, säsongsbetingad mobilitet mellan flera olika orter, samt daglig pendling.  Studien erbjuder oss insikter om vilka faktorer som beskriver regionala skillnader mellan mobilitetsflöden och hur de förändras med tiden.

Till skapandet av projektdatabasen hör insamlingen av olika informationskällor om hur människor rör sig, samt regionala socioekonomiska strukturer och miljöegenskaper. Projektdatabasen är av central betydelse för förverkligandet av de kommande studierna.

Norra och södra Savolax som pilot

Inom projektet kommer fem pilotregioner i Grekland, Spanien, Holland, Italien och Finland att granskas närmare. Arbetsgruppen vid Digital Geography Lab ansvarar i Finland för att utföra pilotforskningen i norra och östra Finland i samarbete med lokala aktörer, som södra Savolax landskapsförbund.

Det EU-finansierade konsortiet har forskare från nio europeiska länder

Projektet MOBI-TWIN fortgår till maj 2026. Förutom Helsingfors universitet ingår åtta andra partners i konsortiet från Belgien, Holland, Spanien, Italien, Frankrike, Grekland, och Cypern: White Research SRL , Aristotelio Panepistimio Thessalonikis , Rijksuniversiteit Groningen , Universitat de Barcelona , Fondation Europeenne de la Science , Politecnico di Milano , Erevnitiko Panepistimiako Institouto Periferiakis Anaptixis , Acceligence Ltd.

MOBI-TWIN har fått finansiering från forsknings- och innovationsprogrammet Horizon vid Europeiska unionen under bidragsavtal nr 101094402. Helhetsbudgeten för projektet är 2,91 miljoner euro.  Grant Agreement N°101094402.

Mera information:

Konsortiets webbsite www.mobi-twin-project.eu

Twitter ( @MobiTwinProject )

LinkedIn (@mobi-twin-project-heu ) .

Geography Digital Lab vid Helsingfors universitet