För företag och organisationer

Samverkan med samhället är en viktig uppgift för fakulteten. Fakultetens nationella och internationella samarbetspartner, alumner och donatorer är en oersättlig resurs och bidrar till att kopplingen till det omgivande samhället utgör fakultetens styrka inom både forskning och undervisning.
Flera alternativ

Utöver teoretiska kunskaper behöver fakultetens studenter också tillägna sig praktiska kunskaper och färdigheter och få handledning som baserar sig på erfarenhet. Vill du ställa ditt kunnande till vårt förfogande? Kontakta oss på adressen porthania-student@helsinki.fi!

Studenterna får bekanta sig med juristernas arbete under kurserna i praktiska färdigheter eller genom att kombinera digitalisering, teknologi, juridik och tjänstedesign. Om du har tankar och idéer får du gärna kontakta oss på adressen porthania-student@helsinki.fi!

Du kan också ansöka om titeln docent om du vill delta i fakultetens verksamhet, undervisa, handleda studenter och granska examensarbeten.

Fakulteten har en egen fortbildningsverksamhet. Genom denna tar fakulteten ansvar för utbildningen av yrkesjurister i enlighet med idén om kontinuerligt lärande. Förutom aktualitetsdagar ordnas mera långvariga och återkommande utbildning. Utöver fortbildningsevenemang som genomförs i enlighet med företagsekonomiska principer ordnas även utbildning som kostnadsfria öppna evenemang för olika samarbetspartners eller för allmänheten.  Verksamheten utvecklas i samarbete med olika praktiskt verksamma aktörer och samarbetspartners. Fakultetens forskare och lärare deltar också i viss mån som expertföreläsare i fortbildningsevenemang som ordnas av aktörer utanför fakulteten.

Är du intresserad av att medverka i fortbildningsverksamheten? Har du idéer om seminarier eller kurser? Vill du samarbeta kring juridisk fortbildning? Kontakta porthania-student@helsinki.fi!

Det ingår arbetspraktik i utbildningsprogrammen vid fakulteten. Syftet med praktiken är att stödja studentens teoretiska studier och ge hen möjlighet att tillämpa sina kunskaper och färdigheter från fakulteten i arbetslivet och nätverka professionellt.

Arbetspraktiken kan genomföras inom ramen för det praktiksystem som delfinansieras av universitetet och vars praktikplatser utlyses vid fakulteten varje år. Alternativt kan studenten ordna sin praktikplats själv. Arbetspraktiken kan genomföras i Finland eller utomlands.

Är du intresserad av att anställa våra duktiga studenter? Att erbjuda en praktikplats är ett viktigt sätt att stödja lärande och studier. Meddela om din praktikplats i Helsingfors universitets JobTeaser-arbetsplatsportal. Mer information om praktiken och anvisningar om annonsering hittar du på universitetets webbsidor.