För donatorer

Med fakultetens forskning och undervisning främjas rättvisa såväl nationellt som internationellt. Fakultetens mål är att ytterligare stärka sin roll som mångsidig akademisk expert och genom sin forsknings- och undervisningsverksamhet påverka debatten och beslutsfattandet inom samhällets olika sektorer.

Donatorerna har i hög grad främjat fakultetens forskning och undervisning. Bidragen har gjort det möjligt att reagera på helt nya juridiska frågor som t.ex. de som har uppstått som en följd av de utmaningar teknologisk utveckling eller internationell handel har medfört. Med donationerna stärker vi toppforskning och tvärvetenskaplighet och kan föra in nya aktörer i de framväxande sektorerna.

Genom donationerna har man fått flera professurer samt arbetslivsprofessurer till fakulteten. En satsning på en professur är en betydande investering för att stärka ett viktigt forskningsområde eller för att skapa ett nytt forskningsområde. Men det finns många sätt att donera. Som donator är det möjligt att stödja forskning och undervisning via juridiska fakultetens egna fonder, belöna studeranden med stipendier eller stödja översättning av svenskspråkiga läromaterial.