Helsingfors universitets samarbetsformer för gymnasier

På denna sida hittar du information om hur gymnasiestuderande och de som är intresserade av universitetsstudier kan bekanta sig med vetenskapsområdena vid Helsingfors universitet, universitetsstudierna samt studentlivet.
EVENEMANG

Introduktion till Helsingfors universitet och utbildningsprogrammen

Studenter vid Helsingfors universitet berättar om hur är det att studera vid Helsingfors universitet antingen på plats i gymnasiet eller i Helsingfors universitets lokaler eller på distans (webbinarium). Tidpunkt: året runt förutom från juni till juli.

Beställ en gymnasiebesök.

Mer information: studentambassadorer@helsinki.fi

Högskoledagen

Ett evenemang som riktar sig till svenskspråkiga gymnasiestuderande och som erbjuder chansen att bekanta sig med studiemöjligheterna på svenska i Helsingfors. Program ordnas på svenska under dagen vid Helsingfors universitet, Hanken Svenska handelshögskolan, Aalto-universitetet, Konstuniversitetet samt yrkeshögskolan Arcada.

Läs mer: Studera i Helsingfors -webbsidan
Mer information: svenska-arenden@helsinki.fi

Uni på väg

Studenter och forskare vid Helsingfors universitet besöker svenska gymnasier runtom i Finland för att undervisa under en förmiddag eller en eftermiddag. Syftet är att visa gymnasiestuderande hur det är att studera vid universitetet samt att presentera det mångsidiga utbildningsutbudet vid Helsingfors universitet.

Om du vill att Uni på väg besöker din skola fyll i anmälningsblanketten

Mer information: svenska-arenden@helsinki.fi.

STUDIER ERBJUDS AV ÖPPNA UNIVERSITET

Öppna universitetets gymnasiesamarbete och övriga samarbete med andra stadiet

De öppna universitetsstudierna erbjuder studerande på andra stadiet en ypperlig möjlighet att bekanta sig med universitetets olika vetenskapsområden och med universitetsstudier.

En del av studierna vid Öppna universitetet är särskilt lämpliga för gymnasiestuderande och övriga studerande på andra stadiet. Dessa studier är huvudsakligen studieavsnitt som fungerar som introduktion till ett vetenskapsområde och som lämpar sig väl för att genomföras i början av universitetsstudierna.

En stad, en kommun eller en enskild läroanstalt (gymnasium eller yrkesskola) kan ingå ett samarbetsavtal med Helsingfors universitet, vilket gör det möjligt för gymnasiestuderande och andra studerande på andra stadiet att avgiftsfritt delta i Helsingfors universitets öppna universitetsstudier. Staden, kommunen eller den enskilda läroanstalten (gymnasium eller yrkesskola) betalar studerandenas studieavgifter.

Läs mer:

Öppna universitetets samarbetsformer med andra stadiet

Öppna Universitetsstudier enligt utbildningsprogram


Prova på-kurser

Öppna Webbkurser, MOOC 

Studia Generalia-föreläsningsserier

På Studia Generalia-föreläsningar talar universitetets experter om världen och dess fenomen ur en vetenskaplig synvinkel. Föreläsningarna ger en inblick i olika vetenskapsområden och studenterna får verklig erfarenhet av universitetets läroämnen och universitetsstudier.Läs mer: Studia Generalia (webbsidan är på finska)

Gymnasiestuderande och andra som är intresserade av att studera vid Helsingfors universitet har möjlighet att chatta med våra studenter.

Chatten är i bruk året runt, och de intresserade kan kontakta våra studenter på ett säkert sätt och tala om innehållet i studierna och studentlivet i Helsingfors i egen takt. Du behöver inte boka tid för chatten. Chatten fungerar på plattformen Unibuddy och den liknar Whatsapp.

Chatta med studenter vid Helsingfors universitet

Mer information: studentambassadorer@helsinki.fi 

INFORMATION TILL STUDIEHANDLEDARE OCH ÄMNESLÄRARE

Nyhetsbrevet ger dig den senaste informationen om möjligheter att bekanta dig med universitetet och antagningen samt annan nyttig information. Uppgifter om nyhetsbrevets prenumeranter lämnas inte ut till utomstående och de används inte för något annat ändamål än information och marknadsföring vid Helsingfors universitet.

Prenumerera på studiehandledarnas nyhetsbrev till din e-post.

Universitetens oposeminarium

Opo-seminariet är ett informationstillfälle som riktar sig till studiehandledare. Seminariet ordnas av universiteten i huvudstadsregionen: Aalto-universitetet, Hanken - Svenska handelshögskolan, Helsingfors universitet och Konstuniversitetet. Hjärtligt välkomna!

Nästa seminariet ordnas den 22 november 2024.

Läs mer: För studiehandledare och ämneslärare webbsidan.  
Mer information: hakijamarkkinointi@helsinki.fi