Studia Generalia
Helsingin yliopiston avoimet ja maksuttomat yleisöluennot kaikille tieteen ja oppimisen ystäville. Seuraava Studia Generalia -luentosarja järjestetään syksyllä 2022. Yliopiston perusarvojen käsittely jatkuu ja teemana on sivistys.

Aiempien luentosarjojen tilaisuudet ovat myös katsottavissa tallenteina.
SIVISTYS

Sivistys on yksi Helsingin yliopiston neljästä kulmakiviarvosta yhdessä totuuden, vapauden ja yhteisöllisyyden kanssa. Sivistys näkyy sydämissä ja tavassa kohdella lähimmäisiä. Joskus se kumpuaa luonnostaan, toisinaan sitä täytyy opetella. Se on arkisia valintoja ja vaikuttavia tekoja.  Sivistys kuuluu juhlapuheissa, mutta kaihtaa tarkkoja määrittelyjä. Silti se on yksi yliopiston ja yhteiskunnan kulmakiviarvoista. Onhan yliopiston tärkein tuote omilla aivoillaan ajatteleva – sivistynyt – ihminen, joka astuu luentosaleista yhteiskuntaan ja kehittää sitä. 

Mitä sivistys pohjimmiltaan on? Yliopistolla uskomme, että se on ainakin tietoa – ja taitoa käyttää tietoa hyvään. Siksi Helsingin yliopiston Studia generalia -luentosarja pureutuu sivistykseen syksyllä 2022. Luennot järjestetään 11.10.-22.11.2022 yhteistyössä Kansallisteatterin kanssa Oodissa, Kansallisteatterissa, Tiedekulmassa ja verkossa. Luennot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia ja ne voi katsoa myös tallenteina jälkikäteen.

SIVISTYS – LUKUTAIDON MONET MUODOT

Sivistyksen pohjaksi tarvitaan monenlaista lukutaitoa. Mitä on luonnonlukutaito ja miten siinä voi kehittyä? Tieteen lukutaito auttaa ymmärtämään tutkimukseen perustuvaa tietoa eri aloilla, mutta minkälaisia erityistaitoja se vaatii ja miten sitä voi opettaa? Entä millä tavalla taiteen lukutaito on osa sivistystä ja miten nuoret saadaan innostumaan siitä?  Kuulemme innostavia esimerkkejä kasvitieteen, kemian opetuksen ja äidinkielen ja kirjallisuuden kokeneilta asiantuntijoilta.

Luonnonlukutaito

professori Jouko Rikkinen

Tieteen lukutaito

yliopistonlehtori Johannes Pernaa

Taiteen lukutaito

lehtori ja tietokirjailija Helena Ruuska

Puheenjohtajana yliopistonlehtori Maaria Linko

SIVISTYS – KIELITAIDON MONET MUODOT

Kielitaito ja kyky vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa on olennainen osa sivistystä. Mutta miten ihmisaivot oikein mahdollistavat kielitaidon? Miksi lapset oppivat kieliä vaivattomammin kuin aikuiset? Tekeekö monikielisyys meistä fiksumpia? Millaista on monikielinen arki Suomessa ja Afrikassa? Mitä on hyvä kielitaito?  Miten voisimme paremmin tukea kielten oppimista ja monikielisyyttä? Helsingin yliopistossa tutkitaan kielitaidon perustaa ja moninaisuutta laajasti eri tieteenaloilla. 

Afrikan kielellinen monimuotoisuus 

professori Friederike Lüpke

Kielitaito, aivot ja kognitio 

professori Riikka Möttönen

Monikielisyyden tukeminen suomalaisessa yhteiskunnassa

yliopistonlehtori Heini Lehtonen

Puheenjohtajana professori Samuli Siltanen

SIVISTYS – TIEDE, TAIDE JA LUOVUUS

Millaista on tieteen ja taiteen luovuus, miten sitä voi ruokkia? Miten sivistys tukee luovuutta tieteessä ja taiteessa? Miten tieteestä tehdään taidetta ja taiteesta tiedettä?

professori Mikko Airavaara

Näytelmäkirjailija ja ohjaaja Juha Jokela

apulaisprofessori Susanna Välimäki

Puheenjohtajana professori Hanna Korsberg

SIVISTYS – UUDEN KOHTAAMINEN

Miten kohdataan uusi ja itselle vieras. Mitä eettisiä kysymyksiä tähän sisältyy? Miten kohdataan inhimillinen ja  ei-inhimillinen, millaista on ihmisen ja koneen vuorovaikutus ja yhteistyö?

ohjaaja, näyttelijä Jussi Lehtonen

yliopistonlehtori Katri Tanskanen

professori Hannu Toivonen

Puheenjohtajana professori Hanna Korsberg

SIVISTYS ON YHTEISTYÖTÄ

Tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.

Aiemmat Studia Generalia -luentosarjat

Voit nauttia myös aiemmista Studia Generalia -luennoista tallenteina!

Aiemmat Studia Generalia-luentosarjat
 

Sinua voisi kiinnostaa myös