För studiehandledare och ämneslärare
Är du studiehandledare eller ämneslärare i gymnasiet eller grundskolan? Här hittar du aktuell information om Helsingfors universitets utbildningsprogram och hur man söker till utbildningarna. Vi berättar också om våra tjänster och evenemang som du kan ha nytta av i ditt arbete.
Pre­nu­me­re­ra på vårt ny­hets­brev för stu­di­e­hand­ledare och ämneslärare

Nyhetsbrevet innehåller information om Helsingfors universitets utbildningsprogram och hur man söker. Det utkommer ca en gång i månaden.

Prenumera nyhetsbrevet för studiehandledare och ämneslärare.

Viktiga datum 2021

Evenemang hösten 2021

Ut­bild­nings­pro­grammen och hur man an­sö­ker

Vid Helsingfors universitet kan du avlägga en lägre eller högre högskoleexamen inom:

 • 35 finsk- och svenskspråkiga kandidatprogram och 1 engelskspråkigt kandidatprogram
 • 27 finsk- och svenskspråkiga magisterprogram och
 • 36 internationella magisterprogram, där undervisningen ges på engelska
 • 8 kandidatprogram erbjuder dessutom möjligheten till tvåspråkiga examina, Tvex (minst 1/3 av undervisningen på finska och svenska) 

Antagningsgrunder och ansökningsinstruktioner

Antagningsgrunder och ansökningsinstruktioner för varje utbildningsprogram finns på Studieinfo.fi-tjänsten.

Länken till antagningsgrunderna för varje program hittar du på utbildningsprogrammens webbsidor, som du hittar via sökfunktionen. 

Tips till att hitta information om utbildnings- och vetenskapsområden

 • På utbildningsprogrammens sidor hittar du information som riktar sig speciellt till sökande om programmets innehåll, studerandeberättelser från studie- och arbetslivet samt om aktuell forskning.
 • På fakulteternas sidor hittar du bland annat nyheter och evenemang om fakultetens alla vetenskapsområden.
 • Aktuellt-kanalens nyheter och pressmeddelanden erbjuder nyheter och synvinklar om studier, forskning och universitetet.
Lär känna oss

Det finns många sätt att bekanta sig med Helsingfors universitets mångsidiga studieutbud. Läs om våra tjänster nedan. 

Högskoledagen

Högskoledagen ordnas varje höst i samarbete med Helsingfors universitet, Svenska handelshögskolan - Hanken, Aalto-universitetet, Konstuniversitetet samt yrkeshögskolan Arcada. Under Högskoledagen har andra stadiets studerande chansen

 • att bekanta sig med studiemöjligheterna på svenska i Helsingfors
 • att höra vad de olika svenskspråkiga utbildningsprogrammen vid Helsingfors universitet handlar om, vad studierna går ut på, vilka frågor man kan studera och från vilka perspektiv.

Högskoledagen ordnades torsdagen den 28 oktober 2021 online. Direktsändningarna och högskolornas videon finns på Studera i Helsingfors-sidan.

Har du frågor om Högskoledagen vid Helsingfors universitet? Kontakta svenska-arenden@helsinki.fi

Uni på väg

Uni på väg-föreläsningar ger studerande en inblick i Helsingfors universitets mångsidiga studieutbud och hur en föreläsning kan se ut. Universitetets studenter och forskare tar över undervisningen i gymnasiet och håller en kort 15 minuters föreläsning om sina ämnen. Uni på väg har fått understöd av Svenska kulturfonden.

Uni på väg ordnas på distans läsåret 2021-2022. Du kan boka Uni på väg på ett digitalt besök till ditt gymnasium via Lyyti-blanketten. 

 • Alla anmälda gymnasier har fått en egen Moodle-sida med föreläsningarna och övrig information om att studera på svenska.
 • Videoföreläsningar finns även på Unitube tillsammans med 12 Uni på väg-föreläsningar från läsåret 2020–2021. 
 • Du kan välja när du visar föreläsningarna åt dina gymnasiestuderanden. 

Har du frågor om Uni på väg? Kontakta svenska-arenden@helsinki.fi.

Beställ en presentation av Helsingfors universitet

Om du vill ha en presentation av Helsingfors universitet kan du boka en av våra studentambassadörer på besök.  

Du kan beställa ett besök via bokningsblanketten. Vänligen fyll i blanketten senast två veckor före den önskade tidpunkten för presentationen.

 • Våra studenter berättar om sina egna studier åt gymnasiestuderanden och om studiemöjligheterna vid Helsingfors universitet.
 • Presentationer kan hållas i ditt gymnasium under en lektion, på universitetets campus eller online.
 • Infotillfällen ordnas på finska, svenska och engelska.
 • Utöver en allmän presentation om Helsingfors universitet kan du önska en presentation av ett enskilt kandidatproggram. Våra kandidatprogram.

Under läsåret hålls över hundra presentationer runt om i Finland. Presentationer utanför huvudstadsregionen anordnas även i samarbete med studentnationerna.

Presentationerna är gratis. 

Om du har frågor om presentationerna kontakta studentambassadorer@helsinki.fi.

Chatta med våra studerande -tjänsten för sökande

Gymnasister och övriga som är intresserade av att studera vid Helsingfors universitet har också möjlighet att chatta med våra studerande. På chatten kan man fråga om t.ex. studierna och studielivet.

Chatten är öppen året runt och man behöver inte boka tid. Chatten fungerar på UniBuddy och liknar WhatsApp. 

Öppna uni­ver­si­te­tet och öv­rig öp­pen ut­bild­ning

Öppna universitetet erbjuder gymnasiestuderanden många möjligheter att bekanta sig med högskolestudier och hitta sin bransch. Största delen av studierna erbjuds på finska.

Öppna universitetets gymnasiesamarbete i ett nötskal. 

Det bjuds på bland annat MOOC-kurser och prova på-kurserna som lämpar sig särskilt väl t.ex. för gymnasiestuderande som funderar på sitt eget framtidsområde.

Utöver utbildningar som leder till en examen erbjuder Helsingfors universitet ett mångsidigt urval av undervisning som är öppen för alla samt mångsidiga möjligheter till självstudier. 

Material och stöd till ditt arbete