För studiehandledare och ämneslärare

Är du studiehandledare eller ämneslärare i gymnasiet eller grundskolan? Här hittar du aktuell information om Helsingfors universitets utbildningsprogram och hur man söker till utbildningarna. Vi berättar också om våra tjänster och evenemang som du kan ha nytta av i ditt arbete.
Pre­nu­me­re­ra på vårt ny­hets­brev för stu­di­e­hand­ledare och ämneslärare

Nyhetsbrevet innehåller information om Helsingfors universitets utbildningsprogram och hur man söker. Det utkommer ca en gång i månaden.

Prenumera nyhetsbrevet för studiehandledare och ämneslärare.

Viktiga datum våren 2023

Våren 2023

Hösten 2023

Lär känna oss

Det finns många sätt för dina studeranden att bekanta sig med Helsingfors universitets mångsidiga studieutbud. Läs om våra tjänster nedan. 

Beställ en presentation av Helsingfors universitet 

Boka en av våra studentambassadörer på besök om du vill ha en presentation av Helsingfors universitet. 

Du kan beställa ett besök via bokningsblanketten. Vänligen fyll i blanketten senast en månad före den önskade tidpunkten för presentationen.

 • Våra studenter berättar om sina egna studier åt gymnasiestuderanden och om studiemöjligheterna vid Helsingfors universitet.
 • Presentationer kan hållas i ditt gymnasium under en lektion, på universitetets campus eller online.
 • Infotillfällen ordnas på finska, svenska och engelska.
 • Utöver en allmän presentation om Helsingfors universitet kan du önska en presentation av ett enskilt kandidatproggram. Våra kandidatprogram.

Under läsåret hålls över hundra presentationer runt om i Finland. Presentationer utanför huvudstadsregionen anordnas även i samarbete med studentnationerna.

Presentationerna är gratis. 

Om du har frågor om presentationerna kontakta: studentambassadorer@helsinki.fi.

Högskoledagen

Under Högskoledagen har andra stadiets studerande chansen att bekanta sig med studiemöjligheterna på svenska i Helsingfors. Högskolorna som representeras är Helsingfors universitet, Svenska social- och kommunalhögskolan, Svenska handelshögskolan "Hanken", Aalto-universitetet, Konstuniversitetet samt yrkeshögskolan Arcada. Dagen koordineras av Helsingforsalliansen, högskolornas samarbetsnätverk.

Nästa Högskoledag ordnas 2.11.2023. Information om Högskoledagen uppdateras på Studera i Helsingfors-sidan.

Om du har frågor om Högskoledagen vid Helsingfors universitet, kontakta svenska-arenden@helsinki.fi

Uni på väg

Uni på väg-besöken går ut på att Helsingfors universitets studenter och forskare tar över undervisningen på ett gymnasium för en för- eller eftermiddag.

 • Universitetets studenter och forskare tar över undervisningen i skolan och håller sina föreläsningar parallellt. 
 • Det bjuds på två parallella sessioner så att skolans elever väljer två olika föreläsningar. 
 • Programmet och teman på föreläsningarna kan skräddarsys enligt skolans behov och önskemål. 

Syftet är att visa gymnasisterna vad det innebär att studera vid ett universitet samt presentera Helsingfors universitets mångsidiga utbildningsutbud. Uni på väg är en årligen återkommande studentrekryteringssatsning.

Har du frågor eller vill du att vi besöker din skola? Kontakta svenska-arenden@helsinki.fi.

Öppna uni­ver­si­te­tet och öv­rig öp­pen ut­bild­ning
Chatta med våra studerande -tjänsten för sökande
 • Gymnasister och övriga som är intresserade av att studera vid Helsingfors universitet har också möjlighet att chatta med våra studerande. På chatten kan man fråga om t.ex. studierna och studielivet.
 • Chatten är öppen året runt och man behöver inte boka tid. Chatten fungerar på UniBuddy och liknar WhatsApp. 
Ut­bild­nings­pro­grammen och hur man an­sö­ker

Vid Helsingfors universitet kan du avlägga en lägre eller högre högskoleexamen inom:

 • 35 finsk- och svenskspråkiga kandidatprogram och 1 engelskspråkigt kandidatprogram
 • 27 finsk- och svenskspråkiga magisterprogram och
 • 36 internationella magisterprogram, där undervisningen ges på engelska
 • 8 kandidatprogram erbjuder dessutom möjligheten till tvåspråkiga examina, Tvex (minst 1/3 av undervisningen på finska och svenska) 

Antagningsgrunder och ansökningsinstruktioner

Antagningsgrunder och ansökningsinstruktioner för varje utbildningsprogram finns på Studieinfo.fi-tjänsten.

Länken till antagningsgrunderna för varje program hittar du på utbildningsprogrammens webbsidor, som du hittar via sökfunktionen. 

Tips till att hitta information om utbildnings- och vetenskapsområden

 • På utbildningsprogrammens sidor hittar du information som riktar sig speciellt till sökande om programmets innehåll, studerandeberättelser från studie- och arbetslivet samt om aktuell forskning.
 • På fakulteternas sidor hittar du bland annat nyheter och evenemang om fakultetens alla vetenskapsområden.
 • Aktuellt-kanalens nyheter och pressmeddelanden erbjuder nyheter och synvinklar om studier, forskning och universitetet.
Material och stöd till ditt arbete