För studiehandledare och ämneslärare

Är du studiehandledare eller ämneslärare i gymnasiet eller grundskolan? Här hittar du aktuell information om Helsingfors universitets utbildningsprogram och hur man söker till utbildningarna. Vi berättar också om våra tjänster och evenemang som du kan ha nytta av i ditt arbete.
Ny­hets­brev för stu­di­e­hand­ledare och ämneslärare

Nyhetsbrevet innehåller information om Helsingfors universitets utbildningsprogram och hur man söker. Det utkommer ca en gång i månaden.

Viktiga datum 2024
 • Gemensamma ansökan 2024:
  • Resultaten för betygsantagningen färdig senast 27.5.
  • Alla andra resultaten senast 4.7.
 • Högskoledagen (datumet uppdateras)
 • Universitets oposeminarium 22.11. 2024
 • Studia 2024 26-27.11.
Lär känna Helsingfor universitet

Det finns många sätt för dina studeranden att bekanta sig med Helsingfors universitets mångsidiga studieutbud. Läs om våra tjänster nedan. 

Beställ en presentation av Helsingfors universitet 

Boka en av våra studentambassadörer på besök om du vill ha en presentation av Helsingfors universitet. 

Vänligen fyll i blanketten senast en månad före den önskade tidpunkten för presentationen.

Under läsåret hålls över hundra presentationer runt om i Finland. Presentationer utanför huvudstadsregionen anordnas även i samarbete med studentnationerna.

Presentationerna är gratis. 

 

Högskoledagen

Under Högskoledagen har andra stadiets studerande chansen att bekanta sig med studiemöjligheterna på svenska i Helsingfors. Högskolorna som representeras är Helsingfors universitet, Svenska social- och kommunalhögskolan, Svenska handelshögskolan "Hanken", Aalto-universitetet, Konstuniversitetet samt yrkeshögskolan Arcada. Dagen koordineras av Helsingforsalliansen, högskolornas samarbetsnätverk.

Högskoledagen ordnades 2.11.2023. Information och programmet hittas på Studera i Helsingfors-sidan.

Om du har frågor om Högskoledagen vid Helsingfors universitet, kontakta svenska-arenden@helsinki.fi

Uni på väg

Uni på väg-besöken går ut på att Helsingfors universitets studenter och forskare tar över undervisningen på ett gymnasium för en för- eller eftermiddag.

 • Universitetets studenter och forskare tar över undervisningen i skolan och håller sina föreläsningar parallellt. 
 • Det bjuds på två parallella sessioner så att skolans elever väljer två olika föreläsningar. 
 • Programmet och teman på föreläsningarna kan skräddarsys enligt skolans behov och önskemål. 

Syftet är att visa gymnasisterna vad det innebär att studera vid ett universitet samt presentera Helsingfors universitets mångsidiga utbildningsutbud. Uni på väg är en årligen återkommande studentrekryteringssatsning.

Har du frågor eller vill du att vi besöker din skola? Kontakta svenska-arenden@helsinki.fi.

Öppna uni­ver­si­te­tet och öv­rig öp­pen ut­bild­ning

Öppna universitetet erbjuder många möjligheter att bekanta sig med högskolestudier och hitta sin bransch. Största delen av studierna erbjuds på finska. Läs mer om Öppna universitetets gymnasiesamarbete i ett nötskal.

Chatta med våra studerande -tjänsten för sökande

Hur är det att studera till exempel pedagogik vid Helsingfors universitet? Kan man studera helt på svenska? Hurdant är livet som studerande i Helsingfors, eller hur hittar man bostad? Du får svar på dessa frågor genom att chatta med våra studerande. 

Chatten är öppen året runt och man behöver inte boka tid. Chatten fungerar på UniBuddy och liknar WhatsApp. 

Ut­bild­nings­pro­grammen och hur man an­sö­ker

Vid Helsingfors universitet kan du avlägga en lägre eller högre högskoleexamen inom:

 • 35 finsk- och svenskspråkiga kandidatprogram och 1 engelskspråkigt kandidatprogram
 • 27 finsk- och svenskspråkiga magisterprogram och
 • 36 internationella magisterprogram, där undervisningen ges på engelska
 • 8 kandidatprogram erbjuder dessutom möjligheten till tvåspråkiga examina, Tvex (minst 1/3 av undervisningen på finska och svenska) 

Antagningsgrunder och ansökningsinstruktioner

Antagningsgrunder och ansökningsinstruktioner för varje utbildningsprogram finns på Studieinfo.fi-tjänsten.

Länken till antagningsgrunderna för varje program hittar du på utbildningsprogrammens webbsidor, som du hittar via sökfunktionen. 

Tips till att hitta information om utbildnings- och vetenskapsområden

 • På utbildningsprogrammens sidor hittar du information som riktar sig speciellt till sökande om programmets innehåll, studerandeberättelser från studie- och arbetslivet samt om aktuell forskning.
 • På fakulteternas sidor hittar du bland annat nyheter och evenemang om fakultetens alla vetenskapsområden.
 • Aktuellt-kanalens nyheter och pressmeddelanden erbjuder nyheter och synvinklar om studier, forskning och universitetet.
Material och stöd till ditt arbete