För studiehandledare och ämneslärare
Är du studiehandledare eller ämneslärare i gymnasiet eller grundskolan? Vi ger dig aktuell information om Helsingfors universitets utbildningsprogram och hur man söker till utbildningarna. Vi berättar också om våra tjänster och evenemang som du kan ha nytta av i ditt arbete.
Pre­nu­me­re­ra på vårt ny­hets­brev för stu­di­e­hand­ledare och ämneslärare

Nyhetsbrevet innehåller information om Helsingfors universitets utbildningsprogram och hur man söker. Det utkommer ca en gång i månaden.

Prenumera nyhetsbrevet för studiehandledare och ämneslärare.

Viktiga datum 2021

Evenemang hösten 2021

Ut­bild­nings­pro­grammen och hur man an­sö­ker

Vid Helsingfors universitet kan du avlägga lägre eller högre högskoleexamen inom:

  • 33 finsk- och svenskspråkiga kandidatprogram och 1 engelskspråkigt kandidatprogram
  • 27 finsk- och svenskspråkiga magisterprogram och
  • 35 engelskspråkiga magisterprogram

Antagningsgrunder och ansökningsinstruktioner

Antagningsgrunder och ansökningsinstruktioner för varje utbildningsprogram finns på Studieinfo.fi-tjänsten.

Länken till antagningsgrunderna för varje program hittar du på utbildningsprogrammens webbsidor, som du hittar via sökfunktionen. 

Lär känna oss

Det finns många sätt att bekanta sig med Helsingfors universitets mångsidiga studieutbud. Läs om våra tjänster nedan. 

Högskoledagen

Högskoledagen ordnas torsdagen den 28 oktober online.

Under Högskoledagen har andra stadiets studerande chansen

  • att bekanta sig med studiemöjligheterna på svenska i Helsingfors
  • att höra vad de olika svenskspråkiga utbildningsprogrammen vid Helsingfors universitet handlar om, vad studierna går ut på, vilka frågor man kan studera och från vilka perspektiv.

Högskolorna som representeras är Helsingfors universitet, Svenska handelshögskolan "Hanken", Aalto-universitetet, Konstuniversitetet samt yrkeshögskolan Arcada. Programmet publiceras på Studera i Helsingfors-sidan.

Har du frågor om Högskoledagen vid Helsingfors universitet? Kontakta svenska-arenden@helsinki.fi

Uni på väg

Uni på väg-föreläsningar ger studerande en inblick i Helsingfors universitets mångsidiga studieutbud och hur en föreläsning kan se ut. Våra studenter håller en kort 15 minuters föreläsning inom sina ämnen, på svenska. 

De digitala föreläsningarna läsåret 2021-2022 publiceras senare på hösten 2021. 

Ta del av föreläsningarna läsåret 2020–2021 genom att logga in som gäst på Helsingfors universitets Moodle-sida. Materialet finns tillgängligt fram till läsårets slut.

Har du frågor om Uni på väg? Kontakta svenska-arenden@helsinki.fi.

Beställ en virtuell presentation av Helsingfors universitet

Våra studerande berättar om sina egna studier för gymnasieleverna och om studiemöjligheterna vid Helsingfors universitet. Presentationer kan hållas i gymnasiet under en lektion, på universitetets campus eller online. Infotillfällen ordnas på finska, svenska och engelska. Studiehandledare och ämneslärare kan även beställa en presentation av ett enskilt kandidatprogram.

Beställ presentation av universitetet

Under läsåret hålls över hundra presentationer runt om i Finland. Presentationer utanför huvudstadsregionen anordnas även i samarbete med studentnationerna.

Presentationerna är gratis. 

Chatta med våra studerande -tjänsten för sökande

Gymnasister och övriga som är intresserade av att studera vid Helsingfors universitet har också möjlighet att chatta med våra studerande. På chatten kan man fråga om t.ex. studierna och studielivet.

Chatten är öppen året runt och man behöver inte boka tid. Chatten fungerar på UniBuddy och liknar WhatsApp. 

Öppna uni­ver­si­te­tet och öv­rig öp­pen ut­bild­ning

Öppna universitetet erbjuder gymnasieelever många möjligheter att bekanta sig med högskolestudier och hitta sin bransch. Största delen av studierna erbjuds på finska.

Vid Helsingfors universitet erbjuds utöver utbildningar som leder till examen ett mångsidigt urval av undervisning som är öppen för alla samt mångsidiga möjligheter till självstudier.

Ma­te­ri­al för dina lektioner om Helsing­fors universitet och vår forsk­ning

Under lektioner och föräldrakvällar kan du använda Studera smart-videorna på Youtube. Videorna handlar om universitetsstudier och om att inleda studierna. De svenskspråkiga videorna har finsk text.

Med videon Tuubitutkinto åskådliggörs vad universitetsutbildning innebär.

Webbplatsen för Öppna universitetet vid Helsingfors universitet har följande information om universitetsstudier:

Idéer till att hitta din utbildning