För studiehandledare och ämneslärare
Är du studiehandledare eller ämneslärare i gymnasiet eller grundskolan? Här hittar du aktuell information om Helsingfors universitets utbildningsprogram och hur man söker till utbildningarna. Vi berättar också om våra tjänster och evenemang som du kan ha nytta av i ditt arbete.
Pre­nu­me­re­ra på vårt ny­hets­brev för stu­di­e­hand­ledare och ämneslärare

Nyhetsbrevet innehåller information om Helsingfors universitets utbildningsprogram och hur man söker. Det utkommer ca en gång i månaden.

Prenumera nyhetsbrevet för studiehandledare och ämneslärare.

Viktiga datum hösten 2022
 • Högskoledagen ordnas 27.10.2022 i Helsingfors. Program och tidtabell uppdateras på Helsingforsalliansens sidor.

 • Universitetens opo-seminarium ordnas som distansevenemang 28.10.2022.

 • Helsingfors universitet deltar i Studia 2022 den 23-24.11. tillsammans med Öppna universitet.

Ut­bild­nings­pro­grammen och hur man an­sö­ker

Vid Helsingfors universitet kan du avlägga en lägre eller högre högskoleexamen inom:

 • 35 finsk- och svenskspråkiga kandidatprogram och 1 engelskspråkigt kandidatprogram
 • 27 finsk- och svenskspråkiga magisterprogram och
 • 36 internationella magisterprogram, där undervisningen ges på engelska
 • 8 kandidatprogram erbjuder dessutom möjligheten till tvåspråkiga examina, Tvex (minst 1/3 av undervisningen på finska och svenska) 

Antagningsgrunder och ansökningsinstruktioner

Antagningsgrunder och ansökningsinstruktioner för varje utbildningsprogram finns på Studieinfo.fi-tjänsten.

Länken till antagningsgrunderna för varje program hittar du på utbildningsprogrammens webbsidor, som du hittar via sökfunktionen. 

Tips till att hitta information om utbildnings- och vetenskapsområden

 • På utbildningsprogrammens sidor hittar du information som riktar sig speciellt till sökande om programmets innehåll, studerandeberättelser från studie- och arbetslivet samt om aktuell forskning.
 • På fakulteternas sidor hittar du bland annat nyheter och evenemang om fakultetens alla vetenskapsområden.
 • Aktuellt-kanalens nyheter och pressmeddelanden erbjuder nyheter och synvinklar om studier, forskning och universitetet.
Lär känna oss

Det finns många sätt för dina studeranden att bekanta sig med Helsingfors universitets mångsidiga studieutbud. Läs om våra tjänster nedan. 

Beställ en presentation av Helsingfors universitet 

Boka en av våra studentambassadörer på besök om du vill ha en presentation av Helsingfors universitet. 

Du kan beställa ett besök via bokningsblanketten. Vänligen fyll i blanketten senast två veckor före den önskade tidpunkten för presentationen.

 • Våra studenter berättar om sina egna studier åt gymnasiestuderanden och om studiemöjligheterna vid Helsingfors universitet.
 • Presentationer kan hållas i ditt gymnasium under en lektion, på universitetets campus eller online.
 • Infotillfällen ordnas på finska, svenska och engelska.
 • Utöver en allmän presentation om Helsingfors universitet kan du önska en presentation av ett enskilt kandidatproggram. Våra kandidatprogram.

Under läsåret hålls över hundra presentationer runt om i Finland. Presentationer utanför huvudstadsregionen anordnas även i samarbete med studentnationerna.

Presentationerna är gratis. 

Om du har frågor om presentationerna kontakta: studentambassadorer@helsinki.fi.

Högskoledagen 27.10.2022

Under Högskoledagen har andra stadiets studerande chansen att bekanta sig med studiemöjligheterna på svenska i Helsingfors. Högskolorna som representeras är Helsingfors universitet, Svenska social- och kommunalhögskolan, Svenska handelshögskolan "Hanken", Aalto-universitetet, Konstuniversitetet samt yrkeshögskolan Arcada.

Högskoledagen ordnas torsdagen den 27 oktober 2022 i Helsingfors. Program och tidtabell uppdateras på Studera i Helsingfors-sidan.

Om du har frågor om Högskoledagen vid Helsingfors universitet, kontakta svenska-arenden@helsinki.fi

Du kan också bekanta dig med online-materialet som producerats för Högskoledagen 2020 och 2021.

Uni på väg

Uni på väg är ett koncept där Helsingfors universitets studenter och forskare tar över undervisningen på ett gymnasium för en för- eller eftermiddag. Syftet är att visa gymnasiestuderande vad det innebär att studera vid ett universitet samt presentera Helsingfors universitets mångsidiga ämnesutbud.

Uni på väg går ut på följande:

 • Universitetets studenter och forskare tar över undervisningen i skolan och håller sina föreläsningar parallellt. 
 • Det bjuds på två parallella sessioner så att skolans elever väljer två olika föreläsningar. 
 • Programmet och teman på föreläsningarna kan skräddarsys enligt skolans behov och önskemål. 

Uni på väg är en årligen återkommande studentrekryteringssatsning. Har du frågor om Uni på väg eller vill du att vi besöker din skola? Kontakta svenska-arenden@helsinki.fi.

Du kan också bekanta dig med våra 20 Uni på väg-videoföreläsningar från läsåren 2020–2022. 

Chatta med våra studerande -tjänsten för sökande
 • Gymnasister och övriga som är intresserade av att studera vid Helsingfors universitet har också möjlighet att chatta med våra studerande. På chatten kan man fråga om t.ex. studierna och studielivet.
 • Chatten är öppen året runt och man behöver inte boka tid. Chatten fungerar på UniBuddy och liknar WhatsApp. 
Öppna uni­ver­si­te­tet och öv­rig öp­pen ut­bild­ning
Material och stöd till ditt arbete