Tack för din donation!

Ett varmt tack för din donation till världens bästa. Varje donation är viktig och hjälper studenter och forskare hitta lösningar på mänsklighetens stora och små frågor.

Som donator är du en viktig del av vårt universitetssamhälle. Vi håller i fortsättningen kontakt med ett nyhetsbrev som du får höra om vetenskapens senaste framgångar och donationens genomslag. Dessutom skickar vi inbjudningar till universitetets evenemang.

Har du frågor om donationer? Ta kontakt – tillsammans hittar vi ett lämpligt sätt att gå till väga.

Välkommen med!