Välkommen till Giraffklubben!

Giraffklubben är en intresseväckande mötesplats där forskare och donatorer kan träffas på akademiska föreläsningar, diskussioner och andra aktuella evenemang. Till Giraffklubben inbjuder universitetet alla donatorer som har donerat över 1000 euro. Till Giraffklubben kallas också donatorer som har startat jubileumsinsamlingar och som har upprättat testamente till förmån för vetenskapen.
Nya synvinklar

Klubben siktar på att sammanställa och förmedla information om vetenskapliga innovationer och de nyaste forskningsrönen samt erbjuda möjlighet att följa med användningen av donationsmedlen. Medlemmarna i Giraffklubben bjuds bl.a. in till Stipendiaternas och fondernas fest och universitetets årsdagsfest. Medlemmarna får också inbjudan till aktuella vetenskapliga evenemang och andra tillställningar och till tillfällen där donatorerna tackas.

Namnet har klubben fått efter kvarteret Giraffen, där universitetets huvudbyggnad ligger.