Donatorer

Helsingfors universitet önskar rikta ett varmt tack till alla sina donatorer och samarbetspartners. Tack vare donationerna kan universitetet även i fortsättningen ta nya initiativ och idka högklassig forskning.