Helsingfors universitets årsböcker, fonder och stipendier

Varje år publicerar vi årsboken Helsingfors universitets fonder och donatorer. I årsboken har vi samlat in ​​information om donationer vi erhållit samt om bidrag som beviljas ur Helsingfors universitets fonder. Här kan du bekanta dig med de senaste siffrorna, berättelserna om donationer och deras inverkan samt med studenters och forskares berättelser.

I årsböckerna berättar vi om våra donatorer och om donationernas betydelse för universitetet. Våra donatorer har gett stöd till begåvade studenter och forskare, gett nya möjligheter för banbrytande forskning och internationalisering av forskningen samt hjälpt oss att utveckla det finländska samhället med hjälp av konkreta forskningsresultat och forskningsbaserade uppfinningar. Med hjälp av donationsmedel har det varit möjligt för våra studenter och forskare att studera utomlands, publicera nya forskningsresultat och för universitetet att etablera nya professurer.

På denna sida kan du bekanta dig med våra årsböcker (fr.o.m. 2019-2020). Årsböckerna är delvis tvåspråkiga finska-svenska. Ifall du vill bekanta dig med våra äldre årsböcker (publicerade fr.o.m. 2003), kontakta oss på lahjoittajasuhteet(at)helsinki.fi

Helsingfors universitets fonder och donatorer 2022-2023 (pdf)Helsingfors universitets fonder och donatorer 2021-2022

Helsingfors universitets fonder och donatorer 2020-2021

Helsingfors universitets fonder och donatorer 2019-2020 (pdf)

Är du student eller forskare? Du kan ansöka om stipendier ur Helsingfors universitets fonder

Helsingfors universitets fonder beviljar sammanlagt ca 400 000 euro i olika stipendier och bidrag till studenter och forskare varje år. Till universitetets fonder hör över 350 egna namngivna fonder, av vilka en del samlats under vetenskapsområden medan andra ingår i olika samlingsfonder och vissa är självständiga fonder uppkallade efter donatorn. Fondernas tillgångar består av medel som skänkts till Helsingfors universitet genom århundradena.

Huvudsakligen enbart studerande, forskare och personal vid Helsingfors universitet kan ansöka om stipendier från Helsingfors universitets fonder. Du kan läsa mera om hur du kan ansöka om bidrag och stipendier här.

Om du har frågor, ta kontakt med studentinfo@helsinki.fi

Stipendier och bidrag 2024

Stipendier och bidrag 2024:

Stipendium för forskarstuderande och forskare i populations- och miljövårdsbiologi ur akademiker Ilkka Hanskis fond

Ur Akademiker Ilkka Hanskis fond beviljas sammanlagt  högst 2 000 euro i stipendier till forskarstuderande och forskare i populations- och miljövårdsbiologi. Forskningsplan och CV är obligatoriska som pdf-bilagor. Referenser behövs inte.Heinonsalo fondens stipendium för materialkostnader

Ur Heinonsalo fonden beviljas högst 3200 euro till en eller flera forskarstuderande eller forskare i bio- och miljövetenskaper för materialkostnader.Stipendium för forskning i genetik

Ur fonden för bio- och miljövetenskapen beviljas sammanlagt högst 3400 euro i forsknings- och resestipendier till forskarstuderande och forskare i genetik. Forskningsplan och CV är obligatoriska som pdf-bilagor. Referenser behövs inte.

Bidragsmottagarna 2023:

Fanny Rostedt, 3 400 euro

Akademiker Ilkka Hanskis fond

Patrick Heidbreder, 1 500 euro

Francesca Malcangi, 500 euro

Heinonsalo fonden

Maryam Abidizadegan, 1 600 euro

Kuu Ikäheimo, 1 600 euro

Stipendier och bidrag 2024:

Stipendium för forskning med anknytning till djurakupunktur

Ur Fonden för forskning i veterinärmedicinsk och medicinsk akupunktur beviljas högst 4 700 euro i stipendier till licentiater i veterinärmedicin eller medicin eller till grundexamensstuderande som håller på med sitt licentiatarbete och som siktar på vetenskaplig forskning inom ämnen som är kopplade till akupunktur.

Stipendium för skrivning av licentiatavhandling i veterinärmedicin

Ur Uuno Aukusti Toivonens fond beviljas sammanlagt högst 2 800 euro i högst 1 000 euros stipendier till grundexamensstuderande som håller på med sitt licentiatarbete i veterinärmedicin och som siktar på veterinärmedicinska fortsättningsstudier och vetenskaplig forskning.

Bidragsmottagarna 2023:

Margareta och Uuno Aukusti Toivonens fond

Sara Kotka, 1 000 euro

Kaisa Kukko, 800 euro

Saara Soikkanen, 1 000 euro

Stipendier och bidrag 2024:

Stipendium eller resestipendium för studerande i farmaci

Ur Fonden för farmaci beviljas stipendier och resestipendier till grundexamensstuderande i farmaci, högst 3000 euro.

Bidragsmottagarna 2023:

Elina Huhtanen, 500 euro

Paula Kämäräinen, 500 euro

Maija Laitinen, 500 euro

Henna Pihlasaho, 500 euro

Krista Sormunen, 500 euro

Elina Tiainen, 500 euro

Stipendier och bidrag 2024:

Stipendium för magisterstuderande

Fonden för humaniora består av trettio namngivna fonder, ur vilka man årligen beviljar magisteravhandlingsstipendier för grundexamensstuderande i humanistiska vetenskaper. Stipendierna beviljas utgående från studieframgång (antalet studiepoäng och vitsorden med beaktande av använd studietid). 18 stipendier på 1 000 euro utlyses.

Resestipendier för undervisande post doc-forskare

Carl Backmans fond grundar sig på lektorn i tyska språket Carl Backmans testamente från 1856. Fonden utlyser 2000 euro i resestipendier (stipendieforskare) eller resestöd (Helsingfors universitets anställda) till post doc-forskare som undervisar i humanistiska vetenskaper.

Resestipendier inom franska språket, fransk litteratur, historia, finsk-franska kulturrelationer eller finsk litteratur

Maija Lehtonens fond grundar sig på professor Maija Lehtonens testamentsdonation som år 2017 realiserades till ett värde på cirka 4,3 miljoner euro. Fondens syfte är att stödja forskarstuderande, forskare (särskilt postdoktorala) och lärare inom följande forskningsområden: franska språket, franskspråkig litteratur, Frankrikes historia, finsk-franska kulturkontakter eller finsk litteratur. Fonden utdelar högst 25 000 euro i resestipendier (stipendieforskare) eller resestöd/mobilitetsstöd (Helsingfors universitets anställda) till Helsingfors universitets postdoktorala forskare och undervisnings- och forskningspersonal för deltagande i vetenskapliga kongresser eller arbetsuppgifter på viss tid utomlands inom fondens vetenskapsområden.

Stipendier för studier i franska språket

Ur Oskar Kajavas stipendiefond  beviljas stipendier, högst 3000 euro, för grundexamensstuderande i franska språket vid en fransk högskola (ej i Paris). Sökanden ska i sin ansökan ange sin studieplats, studiernas längd och motiveringar till att bedriva studier i Frankrike.

Rektor Ilkka Niiniluotos fond, stipendium för studier i teoretisk filosofi

Rektor Ilkka Niiniluotos fond grundar sig på medel som donerades hans 60-årsdag till ära år 2006. Ett stipendium på 1 000 euro utlyses till en grundexamensstuderande i teoretisk filosofi.

Pris för doktorsavhandling inom kvinnoforskning, feminism eller forskning i kvinnokönets betydelse

Stödfonden för kvinnoforskning grundar sig på tidigare generalsekreterare för Finlands FN-förbund Hilkka Pietiläs testamentsdonation. Från fonden kan sökas ett pris á 2000 euro för en doktorsavhandling godkänts år 2023 vid Helsingfors universitet. Priset kan sökas av personer vars forskningsområde omfattar kvinnoforskning, feminism eller kvinnokönets betydelse. Bifoga opponentens utlåtande och ditt CV i pdf-format (max. 2 sidor).

Bidragsmottagarna 2023:

Luna Erica, 1 000 euro

Sara Hietala, 1 000 euro

John Kaye, 1 000 euro

Laura Kämäräinen, 1 000 euro

Krista Launonen, 1 000 euro

Marjut Louhesto, 1 000 euro

Meri Leppäsalko, 1 000 euro

Anh Duong Nguyen, 1 000 euro

Esteri Orjasniemi, 1 000 euro

Gregory Pflaumer, 1 000 euro

Juulia Pietilä, 1 000 euro

Maria Ronkainen, 1 000 euro

Jaakko Santavuori, 1 000 euro

Susanne Sjölund, 1 000 euro

Iuliia Smirnova, 1 000 euro

Janita Thusberg, 1 000 euro

Suvi Toivanen, 1 000 euro

Santra Valtonen, 1 000 euro

Carl Backmans fond

Olli-Pekka Siira, 1 000 euro

Humanista-fonden

Eelis Ojala, 350 euro

Maija Lehtonens fond

Mélanie Buchart, 1 800 euro

Hilda Forss, 345 euro

Mervi Helkkula, 2 090 euro

Reeta Holopainen, 390 euro

Johanna Isosävi, 840 euro

Tiia Kähärä, 405 euro

Sarianna Kankkunen, 2 140 euro

Sabine Kraenker, 2 500 euro

Simo Määttä, 1 800 euro

Johannes Melander, 1 140 euro

Mirjami Mykkänen, 251 euro

Linda Nurmi, 590 euro

Elise Nykänen, 690 euro

Anna Ovaska, 550 euro

Anne Riippa, 690 euro

Lotta Westerlund, 1 440 euro

Stödfonden för kvinnoforskning

Joseph Aiava, 1 200 euro

Keshia D’silva, 700 euro

Grace Ferreira, 1 200 euro

Otso Harju, 430 euroa

Sumeera Hassan, 700 euro

Anna Heinonen, 245 euro

Utu-Tuuli Jussila, 300 euro

Aino Koskenniemi, 700 euro

Emmi Kujanpää, 700 euro

Lyubov Liski, 410 euro

Valeriia Peshko, 700 euro

Alma Rinta-Pollari, 300 euro

Ada Schwanck, 300 euro

Esa Setälä, 300 euro

Nita Taivaloja, 300 euro

Evelien Vanderstraeten, 700 euro

Lotta Vuorio, 500 euro

Rektor Ilkka Niiniluotos fond

Otava Kiesiläinen, 1 000 euro

Raija Rymin-Nevanlinnas fond

Eeva-Liisa Haapaniemi, 1 000 euro

Minnesfonden för Georg Tschernochvostoffs och Nikolai Voskresenskys

Inna Kabanen, 1 000 euro

Stipendier och bidrag 2024:

Stipendier ur Niilo Koljonens fond

Niilo Koljonens fond beviljar 2 st stipendier à 500 euro för magisterstudenter i småbarnspedagogik.

Bidragsmottagarna 2023:

Niilo Koljonens fond

Eveliina Koljonen, 500 euro

Mikko Varjanne, 500 euro

Professor Hannele Niemis fond

Emma Heikkilä, 1 000 euro

Evgenii Rudakov, 1 000 euro

Stipendier och bidrag 2024:

Ensio Hyvärinens fond

Stipendier på basis av aktivitet för grundexamensstuderanden i medicin. Summan för dessa stipendier avgörs på basis av de erhållna ansökningarna.Stipendium för studerande i logopedi ur Fonden för Tutoris Oy

Ur Fonden för Tutoris Oy beviljas ett stipendium om 1000 euro för studerande i logopedi.

Aarne I. Koskimies fond

Ur Aarne I. Koskimies fond beviljas ett eller flera pro gradu-stipendier (1000 euro) för grundexamensstuderanden inom medicin eller andra områden och vars pro gradu handlar om barnlöshet och reproduktiv hälsa.

Bidragsmottagarna 2023:

Eppu Ainoa, 340 euro

Bassel Alsaed, 700 euro

Victor Arias, 1 300 euro

Matias Autio, 1 300 euro

Pauliina Auvinen, 1 300 euro

Saru Basnet, 1 300 euro

Sonia Bensaid, 340 euro

James Clubb, 1 300 euro

Hanna Duàn, 1 300 euro

Lisa Eick, 700 euro

Iina Elfving, 1 300 euro

Nazli Eskici, 700 euro

Mikko Forss, 1 300 euro

Sandra Harjuhaahto, 700 euro

Rakibul Hasan, 1 300 euro

Lyna Haybout, 700 euro

Nea Helle, 700 euro

Sanni Hyvönen, 700 euro

Juuso Jalasto, 700 euro

Sini Karinen, 340 euro

Sakari Kettunen, 340 euro

Anne Koivuholma, 700 euro

Tatiana Kudling, 1 300 euro

Inga-Maria Launonen, 1 300 euro

Anna Laury, 700 euro

Lauri Lavikainen 700 euro

Eliisa Lehto, 1 300 euro

Jaakko Leskelä, 700 euro

Riikka Linna, 340 euro

Leo Meriranta, 1 300 euro

Rafael Moliner Herrero, 1 300 euro

Saeed Montazeri Moghadam, 1 300 euro

Minnea Mäkelin, 340 euro

Elina Nagaeva, 700 euro

Risto Oudman, 340 euro

Riki Oura, 340 euro

Santeri Pakola, 1 300 euro

Eemil Partinen, 1 300 euro

Fernando Perez, 1 300 euro

Laura Peräkylä, 340 euro

Dafne Quixabeira, 500 euro

Behnam Rezai Jahromi, 1 300 euro

Zahra Roustaei, 700 euro

Sofiia Rybas, 1 300 euro

Emma Saure, 700 euro

Philipp Sergeev, 700 euro

Eero Sorakunnas, 340 euro

Arina Tagmazian, 700 euro

Reetta Tarhio, 340 euro

Krista Tuohinto, 1 300 euro

Anni Tuominen, 700 euro

Maija Vahteristo, 1 300 euro

Anni Varjonen, 700 euro

Liisa Verho, 700 euro

Ida Vänttinen, 700 euro

Zhiyang Wang, 1 300 euro

Kirsi Wiman, 1 300 euro

Anna Äyräväinen, 700 euro

Johanna Björkroths och Markku Löytönens fond

Xiaobo Huang, 700 euro

Ensio Hyvärinens fond

Alexander Achrén, 430 euro

Aurelia Ahokas, 430 euro

Ville Ahokas, 340 euro

Saga Byman, 850 euro

Aino-Elina Häkkinen, 430 euro

Aki Holm, 340 euro

Ellamaija Kasanen, 340 euro

Laura Kauppinen, 430 euro

Sebastian Kenvin, 340 euro

Anssi Kesäläinen, 430 euro

Ville Kivistö, 340 euro

Sofia Komu, 430 euro

Viola Koponen, 340 euro

Aino Korhonen, 340 euro

Ida Kotisalmi, 340 euro

Sakris Kupila, 340 euro

Arttu Lahtiharju, 3 150 euro

Tiitus Lamponen, 340 euro

Jemina Lanki, 430 euro

Inga-Maria Launonen, 340 euro

Antti Lehtonen, 650 euro

Katariina Liipo, 430 euro

Leevi Limingoja, 340 euro

Harry Ljungqvist, 340 euro

Liina Luoto, 340 euro

Arttu Nousiainen, 340 euro

Petra Nygren, 340 euro

Richard Örn, 1 200 euro

Essi Palonen, 340 euro

Juha-Matti Pirkkalainen, 340 euro

Matias Posa, 1 400 euro

Johanna Rågback, 340 euro

Iiris Räty, 430 euro

Iiris Räty, 340 euro

Max Tamlander, 340 euro

Juhana Tikkanen, 340 euro

Sandra Uoti, 340 euro

Heini Vartiainen, 700 euro

Jacob Vikström, 800 euro

Jenni Wennervirta, 340 euro

Emilia Westermarck, 650 euro

Risto Emil Juhani Simons fond

Rishi Banerjee, 1 300 euro

Aida Kaffash Hoshiar, 1 000 euro

Essi Karikoski, 700 euro

Anna Mäkinen, 1 000 euro

Snehadri Sinha, 700 euro

Stipendier och bidrag 2024:

Stipendium för grundexamensstuderande från Syd-Österbotten

Ur Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuras fond beviljas två stipendier om 1000 euro till grundexamensstuderande i lantbruksvetenskap, huslig ekonomi, veterinärmedicin och livsmedelsvetenskap, som gör magister- eller licentiatavhandling för grundexamen och är hemma från Syd-Österbotten. Sökande måste i ansökan påvisa sin sydösterbottniska bakgrund.

Liisa Syrjälä-Qvists fonds stipendier för studenter i agrikultur-forstvetenskaper

Liisa Syrjälä-Qvists fond utdelar 1–3 stipendier på 1 000 euro till studenter vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten som i sina studier riktar sig in på husdjurs näring och välbefinnande och ska åka utomlands på studentutbyte eller praktik med anknytning till studierna.

Hyytiälä stipendium för magisteravhandling

Hyytiälä forststations jubileumsfond utdelar 1–2 stipendier för ett sammanlagt värde på 1 200 euro till magisteravhandlingar som helt eller delvis skrivs vid Hyytiälä forststation.

Stipendium för grundexamensstuderanden i agrikultur-forstvetenskaper

Ur fonden för agrikultur- och forstvetenskaper beviljas tio stipendier om 1000 euro till grundexamensstuderande vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten.

Bidragsmottagarna 2023:

Anniina Aaltio, 200 euro

Minka Alanko, 1 000 euro

Nisola Ayanfe, 1 000 euro

Hanna Eerola, 1 000 euro

Amir-Ali Faridi, 1 000 euro

Ahl Ia, 200 euro

Matilda Hanne Ilona Kattilakoski, 200 euro

Jannika Kiiski, 1 000 euro

Jonna Emilia Koskinen, 200 euro

Katja Lindell, 1 000 euro

Liisa-Maria Linnala, 1 000 euro

Maj Lundberg, 200 euro

Taru-Marja Mäkinen, 1 000 euro

Lauri Ollila, 1 000 euro

Linda Pesu, 1 000 euro

Anna Stålhandske, 1 000 euro

Ira Suutarinen, 1 000 euro

Aino Tiainen, 1 000 euro

Sebastiaan van Kooten, 200 euro

Katerina Zítková, 200 euro

Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuras fond

Annika Hirvelä, 1 000 euro

Roosa Oja-Lipasti, 1 000 euro

Stipendier och bidrag 2024:

Stipendium för studier i matematik eller naturvetenskaper

Fonden för matematik och naturvetenskaper beviljar 15 stipendier på 1 000 euro till grundexamensstuderande i matematik och naturvetenskaper som har varit mycket framgångsrika i sina studier. Av stipendierna är en del avsedda specifikt för studenter i början av sina studier och en del för studenter som har avlagt kandidatexamen. Ett bedömningskriterium är huruvida studenten har genomfört i genomsnitt 55 studiepoäng per läsår.

Huawei-stipendium

Huawei-stipendium à 2000 euro beviljas för de bästa magisteravhandlingarna i datasäkerhet och programvaruutveckling.

Kai Fogelholms fond beviljar stipendier för magisterstuderanden

Ur FM Kai Fogelholms fond beviljas ett stipendium på 1 000 euro. Stipendiet utdelas till en student i magisterskedet som ekonomiskt stöd. Stipendiet kan sökas av framgångsrika och aktiva studenter som har avlagt kandidatexamen och som i magisterskedet fortsätter studera geografi eller regionvetenskap eller genomför lärarstudier inom dessa områden.

Stipendium ur Fonden för den 29 maj 1913

Fonden Den 29:e maj 1913 beviljar ett stipendium om 800 euro till en ung svenskspråkig studerande som studerar naturvetenskaper och som hör till en svenskspråkig nation. Företräde ges till studenter som är släkt med Mårten Magnus Wilhelm Brenner.

Jouni Lestelin fondens stipendium för magisteravhandling för studenter i datavetenskap 

Ur Jouni Lestelins fond beviljas 15 stipendier à 1000 euro för magisteravhandlingar för studenter i datavetenskap så att studenter med ryggmärgsskada ges företräde.

FL Ahti Mykkänens fonds stipendium för magisteravhandling för matematikstuderande

Ur FL Ahti Mykkänens fond beviljas ett 500 euros stipendium för en grundexamensstuderandes magisteravhandling inom matematik, speciellt på områdena analys och sannolikhetsteori.

Bidragsmottagarna 2023:

Tiina Aalto, 1 000 euro

Henri Houni, 1 000 euro

Tomi Kaleva, 2 000 euro

Petteri Käpölä, 1 000 euro

Netta Karjalainen, 1 000 euro

Vili-Arttu Ketola, 1 000 euro

Julius Kiuru, 1 000 euro

Jarkko Louhi, 1 000 euro

Mikko Mäkipää, 2 000 euro

Hermanni Rajamäki, 1 000 euro

Siiri Saloranta, 1 000 euro

Henri Sundquist, 1 000 euro

Nico Toikka, 1 000 euro

Thanh-Long Tran, 1 000 euro

Janne Tuukkanen, 1 000 euro

Heikki-Pekka Varis, 1 000 euro

Tongwen Zheng, 1 000 euro

FM Kai Fogelholms fond

Paula Allinen, 1 000 euro

Outi och Mauno Kosonens fondSaara Leppänen, 500 euro

Sara Rantalainen, 200 euro

Akademiker Markku Kulmalas fond

Mikael Karvinen, 700 euro

Santeri Tuovinen, 900 euro

Qiaozhi Zha, 900 euro

Olli Lehtos fond i matematik

Anni Halkola, 1 500 euro

Jouni Lestelins fond

Sebastian Rodriguez Beltran, 1 000 euro

Fran Jurinec, 1 000 euro

Tomi Kaleva, 1 000 euro

Jarkko Louhi, 1 000 euro

Alexandros Matakos, 1 000 euro

Sami Nurmivaara, 1 000 euro

Jan Rundt, 1 000 euro

Weiyi Xu, 1 000 euro

FL Ahti Mykkänens fond

Heikki-Pekka Varis, 500 euro

Fonden för Den 29 maj 1913 

Olavi Kiuru, 800 euro

Stipendier och bidrag 2024:

Resestipendium för grundexamensstuderande i juridik

Ur Fonden för juridik beviljas resestipendier om 1000 euro till juris grundexamensstuderande (sammanlagt högst 5000 euro). Resestipendier för rättsfallstävlingar ges företräde.

Bidragsmottagarna 2023:

Aishat Adegboyega, 250 euro

Tatu Alanen, 250 euro

Frida Alizadeh Westerling, 700 euro

Christoffer Aminoff, 250 euro

Isabella Hannén, 250 euro

Aysu Ismayilzada, 250 euro

Rakel Jylhä-Vuorio, 250 euro

Tone Sverresdotter Knapstad, 700 euro

Aura Kostiainen, 700 euro

Erik Kymäläinen, 250 euro

Sanna Lehtinen, 700 euro

Cecilia Lindqvist, 250 euro

Riikka Lönnblad, 700 euro

Tytti Maanselkä, 250 euro

Sara Mansnerus, 250 euro

Ada Möller, 700 euro

Katja Nylund, 700 euro

Otava Piha, 700 euro

Mari Pihalehto, 300 euro

Daniel Placeres Miranda, 250 euro

Pekka Pohjankoski, 700 euro

Ville A. Saarinen, 300 euro

Petra Salovaara, 250 euro

Brian Talty, 250 euro

Antti Tokola, 700 euro

Jonna Vähäsöyrinki, 250 euro

Arttu Valkealahti, 250 euro

Richard Wennberg, 250 euro

Emilie Yliheljo, 300 euro

Stipendier och bidrag 2024:

Stipendium för forskning i karelsk ortodox kulturtradition för grundexamensstuderande

Ur Elna Pelkonens fond beviljas ett stipendium om 1000 euro till en grundexamensstuderande, vars magisteravhandling berör forskning i karelsk ortodox kulturtradition.

Stipendium för studentutbyte för teologie studenter

Ur Fonden för teologi beviljas stipendier om 500 - 2000 euro till teologie grundexamensstuderande som åker på studentutbyte eller ett annat internationellt besök (sammanlagt högst 3500 euro).

Bidragsmottagarna 2023:

Anna Petäjä, 1 500 euro

Jori Vismanen, 2 000 euro

Elna Pelkonens fond

Suvi Toivanen, 1 000 euro

Aune Vappulas fond

Klára Doležalová, 770 euro

Dina Gillham, 982 euro

Hanna Leinonen, 1 100 euro

Minna Nordling-Salvadorini, 646 euro

Annaleena Sevillano, 2 400 euro

Anna Tiittanen, 480 euro

Sari Timonen, 1 000 euro

Stipendier och bidrag 2024:

Ett stipendium för en studerande inom statsvetenskaper ur Liisa Rankamas fond

Liisa Rankamas fond delar ut ett stipendium på 1000 euro för en magisterstuderande inom statsvetenskaper och vars magisteravhandling handlar om negativ ekonomisk tillväxt eller ekonomiska system ur en kritisk synvinkel som följer den marxistiska traditionen.

Stipendier för magisterstuderanden vid statsvetenskapliga fakulteten

13 stycken stipendier på 1000 euro för magisterstuderanden vid statsvetenskapliga fakulteten.

Bidragsmottagarna 2023:

Karolina Budzisz, 1 000 euro

Eurídice Hernández Gomes, 1 000 euro

Ilona Huotari, 1 000 euro

Anna Kananen, 1 000 euro

Toni Kärnä, 1 000 euro

Nicole Kivilahti, 1 000 euro

Aino Lappalainen, 1 000 euro

Lotta Outinen, 1 000 euro

Seriina Posio, 1 000 euro

Adam Rybarczyk, 1 000 euro

Sebastian Segnitzer, 1 000 euro

Sanja Tuovila, 1 000 euro

Lotta Yli-Hukkala-Siira, 1 000 euro

Liisa Rankamas fond

Mio Puttonen, 1 000 euro

Stipendier och bidrag 2024:

Stipendium till begåvad och aktiv grundexamensstuderande

Två stipendier om 1000 euro till begåvade och aktiva grundexamensstuderande. Sökande förutsätts vara framgångsrika i studierna, aktiva och ambitiösa. Att vara aktiv inom föreningar som är verksamma vid universitetet betraktas som en fördel.

Väinö Linna-stipendium

Ur Helsingfors universitets alumner rf:s fond beviljas ett Väinö Linna-stipendium (1000 euro) som är avsett för en grundexamensstuderande i nationalekonomi, särskilt makroekonomi.

Stipendier ur fonden Naturens vänner

Ur fonden Naturens vänner beviljas högst 10 stipendier om 2000 euro till mindre bemedlade grundexamensstuderande vars magisteravhandling behandlar ämnen med anknytning till miljöforskning. Vetenskapsområdet för de sökande är inte begränsat (till exempel naturvetare, statsvetare och jurister kan beviljas stipendium), men temat för avhandlingen måste ha en anknytning till miljöforskning. Sökande måste i ansökan påvisa sin medellöshet och skicka en kopia av beskattningsintyget från den senaste bekräftade beskattningen (år 2022) som en pdf-bilaga.  

Resestipendium ur Timo Sahis fond

Timo Sahis fond delar ut ett resebidrag på 1000 euro till en ung forskare för folkhälsofrämjande, särskilt motions- eller näringsinriktad forskning eller för resor som ansluter sig till etnologiforsking.

Stipendium ur Fonden för Taita forskningsstation

Fonden för Taita forskningsstation utlyser ett stipendium på 1 000 euro till en grundexamensstuderande som ska genomföra studier eller skriva ett examensarbete vid forskningsstationen i Taita.

Bidragsmottagarna 2023:

Saija Leinonen, 1 000 euro

Logan Sunnarborg, 1 000 euro

Väinö Linna-stipendium

Heini Pohjanpää, 1 000 euro

Juha Korppi-Tommolas fond

Maria Ronkainen, 1000 euro

Timo Sahis fond

Lotta Luiskari, 1 000 euro

Fonden Naturens vänner

Tiina Aalto, 2 000 euro

Hanna Berg, 2 000 euro

Tuulia Ferm, 2 000 euro

Josie-Lynn Huber, 2 000 euro

Riikka Kokko, 2 000 euro

Salla-Sofia Leppiniemi, 2 000 euro

Sara Mansnerus, 2 000 euro

Eveliina Piispanen, 2 000 euro

Benjamin Pitkänen, 2 000 euro

Annika Reijonen, 2 000 euro

Stipendier och bidrag 2024: 

Stipendier för forskning eller studier som främjar utvecklingen av Lahtis och Päijänne-Tavastland

Syftet med Helsingfors universitets Lahtis-fond är att stödja innovativ och praktiskt orienterad forskning, vuxenutbildning och utvecklingsverksamhet som främjar utvecklingen av Lahtisregionen och Päijänne-Tavastland. Stödet utdelas i form av stipendier och finansieringsandelar.

Ur Helsingfors universitets Lahtis-fond beviljas år 2024 stipendier på 2 000 euro till grundexamensstuderande och stipendier på 4 000 euro till doktorander och forskare. Stipendierna beviljas för studier, slutarbeten och forskning som främjar utvecklingen av Lahtisregionen och Päijänne-Tavastland. I linje med Universitetscampus i Lahtis strategi uppskattar förvaltningsnämnden ansökningar som beaktar temat hållbarhet. De sökande rekommenderas bifoga minst en rekommendation till ansökan. Det är till fördel om ett samband till fondens syfte framkommer ur rekommendationerna.

Bidragsmottagarna 2023:

Ella Holopainen, 2 000 euro

Ella-Eevastiina Rintamäki, 2 000 euro

Hanna Rosti, 4 000 euro

Tua Valtonen, 2 000 euro

Maranda Vilen, 4 000 euro

Stipendier och bidrag 2024:

Stipendier ur Edit Saarelas fond

Ur Edit Saarelas fond beviljas resestipendier på 1 000–3 000 euro till mindre bemedlade grundexamensstuderande, sammanlagt högst 11 000 euro. Ansök endast om bidrag som är mellan 1000-3000 euro. Den sökande ska i ansökan motivera att hen är mindre bemedlad och bifoga ett beskattningsintyg för 2022 i pdf-format. De resestipendier som beviljas grundexamensstuderanden (kandidat- och magisterstudier) är avsedda för självständigt organiserade studier utomlands. Resebidrag beviljas för resor med start tidigast den 1 januari 2024. Inkludera i din ansökan information om resmålet, resans längd (minst 1 månad) och motivera kort resans innehåll. I utvärderingen ägnar vi särskild uppmärksamhet åt reseplanens genomförbarhet, innehållet i den eventuella forskningsplanen, de skäl som presenteras som resans syfte och nytta, referenser och tidigare akademisk framgång, d.v.s. genomförda studier och ifall studierna har framskridit enligt den rekommenderade tidtabellen. Vi beviljar inte bidrag för konferensresor på grund av deras korthet, och vi beviljar inte bidrag till studenter vars utbyte finansieras redan av utbytesprogram och avtal anordnade av universitetet och Utbildningsstyrelsens Internationaliseringstjänster. Be om en referens för ditt resestipendium, så att vi kan få bevis på nödvändigheten av resan och att den är förankrad i dina studier/avhandling. Kontrollera slutligen att du har lämnat in alla korrekta bilagor som förutsätts i ansökan.

Laura Kolbe och Thomas Forss resestipendium

Ett stipendium om högst 1300 euro till befrämjandet av studier inom internationell privaträtt, urbana studier eller Europaforskning.

Resestipendium för studier

Ur Jubileumsfonden beviljas resestipendier på 1 000–3 000 euro till grundexamensstuderanden, d.v.s. kandidat- och magisterstudier, upp till totalt 16 000 euro. Sök endast bidrag som är mellan 1000-3000 euro. De resestipendier som beviljas grundexamensstuderanden är avsedda för självständigt organiserade utlandsstudier, i första hand för studenter som åker på utbyte utanför de utbytesprogram och avtal som anordnas av universitetet och Utbildningsstyrelsen. Resebidrag beviljas för resor med start tidigast den 1 januari 2024. Inkludera i din ansökan information om resmålet, resans längd (minst 1 månad) och motivera kort resans innehåll. I utvärderingen ägnar vi särskild uppmärksamhet åt reseplanens genomförbarhet, innehållet i den eventuella forskningsplanen, de skäl som presenteras om resans syfte och nytta, referenser och tidigare akademisk framgång, d.v.s. genomförda studier och ifall studierna har framskridit enligt den rekommenderade tidtabellen. Vi beviljar inte bidrag för konferensresor på grund av deras korthet, och vi beviljar inte bidrag till studenter vars utbyte finansieras av utbytesprogram och avtal anordnade av universitetet och Utbildningsstyrelsens Internationaliseringstjänster. Be om en referens för ditt resestipendium, så att vi kan få bevis på nödvändigheten av resan och att den är förankrad i dina  studier/avhandling. Kontrollera slutligen att du har lämnat in alla korrekta bilagor som förutsätts i ansökan.

Stipendium för studerande med funktionsnedsättning

Fonden för Professorernas vid Helsingfors universitet makor/makar rf beviljar stipendier till studenter med funktionsnedsättning till en sammanlagd summa på högst 1 700 euro. Det centrala kriteriet för beviljandet är studiernas framskridande. Stipendier kan också beviljas till studenter som har avlagt sin examen 2023.

Bidragsmottagarna 2023:

Pierre Auzerau, 1 200 euro

Matilde Aquilino, 1 000 euro

Liam Beckett, 1 300 euro

Kaneez Fatima, 1 000 euro

Johanna Götz, 1 200 euro

Roosa Haimila, 554 euro

Fiia Huhtala, 2 800 euro

Anna Hukka, 140 euro

Kerttu Kalander, 700 euro

Andrea Kanerva, 1 200 euro

Subam Kathet, 1 300 euro

Lauri Aleksi Kinnunen, 2 500 euro

Nico Lamminparras, 700 euro

Ilmari Läntinen, 1 500 euro

Roosa Näsi, 1 600 euro

Linda Ottensmann, 1 300 euro

Suvi Poutiainen, 3 000 euro

Joonas Pörsti, 514 euro

Daan van den Broek, 1 600 euro

Samuel Reinikainen, 700 euro

Rebekka Salmi, 2 000 euro

Minna Vesa, 440 euro

Edit Saarelas fond

Rakel Jylhä-Vuorio, 1 500 euro

Ruusu Kallioinen, 3 000 euro

Toni Kärnä, 2 500 euro

Anna-Maria Mitchell, 2 500 euro

Fonden för Professorernas vid Helsingfors universitet makar/makor rf

Susanna Halme, 500 euro

Ronja Pahaoja, 500 euro

Matias Räike, 500 euro

Lauran Kolbe och Thomas Forss fond

Vilma Wahlbeck, 650 euro

Kaisa Vahlberg, 650 euro

Stipendier och bidrag 2024:

Stipendium ur Kaarlo och Irma Koskimies fond

Ur Kaarlo och Irma Koskimies fond beviljas ett 1000 euros stipendium till en flitig och i sina studier framgångsrik studerande som tillhör Etelä-Pohjalainen Osakunta och håller på med sin pro gradu-avhandling. Nationen och universitetet kontrollerar nationsmedlemskapet, ett skilt bevis på medlemskap i nationen behöver därför inte bifogas till ansökan.

Stipendier och bidrag 2024:

Stipendium för forskning i hundars hälsa

Ur Fonden för forskning i hundars hälsa (och ur Thelma Mäkikyrö-stiftelsens fond) beviljas bidrag på upp till totalt 22 000 euro. Stipendiet kan tilldelas en eller flera sökande och kan tilldelas en doktorand eller en person som avlagt doktorsexamen. Bidraget delas ut till forskning i hundars hälsa, särskilt klinisk patient- och genforskning. Bidraget beviljas inte för resekostnader.

Stipendier och bidrag 2024:

Stipendium för forskning i andelsverksamhet

Undervisnings- och forskningsfonden för andelsverksamhet utlyser 1–3 stipendier till ett sammanlagt värde på 4500 euro. Stipendierna riktar sig till Helsingfors universitets och andra universitets grundexamensstuderande vars examensarbeten har en koppling till andelsverksamhet. Stipendiet kan beviljas till forskarstuderande för slutförande av doktorsavhandling som har en koppling till andelsverksamhet.

Stipendier och bidrag 2024:

Stipendier till studenter som är medlemmar i Satakunta Nation

Ur Suoma Loimaranta-Airilas fond beviljas stipendier till begåvade studenter som är medlemmar i Satakunta Nation och studerar vid Helsingfors universitet. Stipendier på 3000 euro är för studenter som skriver sin pro gradu -avhandling eller annan motsvarande avhandling.

Nationen och universitetet kontrollerar medlemskapet i Satakunta Nation, ett separat bevis behöver man inte bifoga i ansökan. Att vara medlem i en nation innebär att man har anmält sig som medlem i nationen och att medlemskapet har godkänts av nationsmötet. Medlemsavgiften ska vara betald för det året ansökan gäller. Ättlingar till landshövding Wilhelm Lindstedt och hans hustru Hilma Nyholm ges företräde i ansökan även om de inte skulle vara medlemmar i Satakunta Nation. I så fall ska ett bevis på släktskapet bifogas i ansökan.

Stipendier för studentutbyte för studenter som är medlemmar i Satakunta Nation

​​​​​​​
Ur Suoma Loimaranta-Airilas fond beviljas stipendier på 1000 euro för studentutbyte för studenter vid Helsingfors universitet som är medlemmar i Satakunta Nation. Du kan ansöka om ett stipendium för studentutbyte i första hand för studentutbyten som inleds samma år då stipendiet beviljas.

Nationen och universitetet kontrollerar medlemskapet i Satakunta Nation, ett separat bevis behöver man inte bifoga i ansökan. Att vara medlem i en nation innebär att man har anmält sig som medlem i nationen och att medlemskapet har godkänts av nationsmötet. Medlemsavgiften ska vara betald för det året ansökan gäller. Ättlingar till landshövding Wilhelm Lindstedt och hans hustru Hilma Nyholm ges företräde i ansökan även om de inte skulle vara medlemmar i Satakunta Nation. I så fall ska ett bevis på släktskapet bifogas i ansökan.

Bidragsmottagarna 2023:

Otto Bigler, 3 000 euroa

Aada-Maija Hakakoski, 3 000 euroa

Linda Heinonen, 3 000 euroa

Elma Nevala, 1 000 euroa

Heini Pohjanpää, 3 000 euroa

Anna-Kaisa Rajala, 3 000 euroa

Tytti Ruusunen, 1 000 euroa

Anniina Tolonen, 1 000 euroa

Stipendier och bidrag 2024:

Stipendium för forskning i Asien och Afrika

Stipendierna (á 25 000 euro) är avsedda för ett års heltidsforskning för doktorander vid Helsingfors universitet. Bidragsmottagaren ska ha giltig rätt till fortsatta studier. Forskningsplan och CV är obligatoriska som pdf-bilagor. Referenser behövs inte. Mottagare av SYLFF-bidraget har möjligheter till ytterligare finansiering genom SYLFF-programmet, https://www.sylff.org

Stipendium för forskning i internationella relationer

Stipendierna (á 25 000 euro) är avsedda för ett års heltidsforskning för doktorander vid Helsingfors universitet. Bidragsmottagaren ska ha giltig rätt till fortsatta studier. Forskningsplan och CV är obligatoriska som pdf-bilagor. Referenser behövs inte. Mottagare av SYLFF-bidraget har möjligheter till ytterligare finansiering genom SYLFF-programmet, https://www.sylff.org

Stipendium för forskning i social- och kulturantropologi

Stipendierna (á 25 000 euro) är avsedda för ett års heltidsforskning för doktorander vid Helsingfors universitet. Bidragsmottagaren ska ha giltig rätt till fortsatta studier. Forskningsplan och CV är obligatoriska som pdf-bilagor. Referenser behövs inte. Mottagare av SYLFF-bidraget har möjligheter till ytterligare finansiering genom SYLFF-programmet, https://www.sylff.org

Bidragsmottagarna 2023:

Pierre Auzerau, 25 000 euro

Joel Hänninen, 25 000 euro