Helsingfors universitets årsböcker, fonder och stipendier

Varje år publicerar vi årsboken Helsingfors universitets fonder och donatorer. I årsboken har vi samlat in ​​information om donationer vi erhållit samt om bidrag som beviljas ur Helsingfors universitets fonder. Här kan du bekanta dig med de senaste siffrorna, berättelserna om donationer och deras inverkan samt med studenters och forskares berättelser.

I årsböckerna berättar vi om våra donatorer och om donationernas betydelse för universitetet. Våra donatorer har gett stöd till begåvade studenter och forskare, gett nya möjligheter för banbrytande forskning och internationalisering av forskningen samt hjälpt oss att utveckla det finländska samhället med hjälp av konkreta forskningsresultat och forskningsbaserade uppfinningar. Med hjälp av donationsmedel har det varit möjligt för våra studenter och forskare att studera utomlands, publicera nya forskningsresultat och för universitetet att etablera nya professurer.

På denna sida kan du bekanta dig med våra årsböcker (fr.o.m. 2019-2020). Årsböckerna är delvis tvåspråkiga finska-svenska. Ifall du vill bekanta dig med våra äldre årsböcker (publicerade fr.o.m. 2003), kontakta oss på lahjoittajasuhteet(at)helsinki.fi

Helsingfors universitets fonder och donatorer 2022-2023 (pdf)

Helsingfors universitets fonder och donatorer 2021-2022

Helsingfors universitets fonder och donatorer 2020-2021

Helsingfors universitets fonder och donatorer 2019-2020 (pdf)

Är du student eller forskare? Du kan ansöka om stipendier ur Helsingfors universitets fonder

Helsingfors universitets fonder beviljar sammanlagt ca 400 000 euro i olika stipendier och bidrag till studenter och forskare varje år. Till universitetets fonder hör över 350 egna namngivna fonder, av vilka en del samlats under vetenskapsområden medan andra ingår i olika samlingsfonder och vissa är självständiga fonder uppkallade efter donatorn. Fondernas tillgångar består av medel som skänkts till Helsingfors universitet genom århundradena.

Huvudsakligen enbart studerande, forskare och personal vid Helsingfors universitet kan ansöka om stipendier från Helsingfors universitets fonder. Du kan läsa mera om hur du kan ansöka om bidrag och stipendier här.

Om du har frågor, ta kontakt med studentinfo@helsinki.fi

Stipendier och bidrag 2024

Stipendier och bidrag 2024:

Stipendium för forskarstuderande och forskare i populations- och miljövårdsbiologi ur akademiker Ilkka Hanskis fond
Ur Akademiker Ilkka Hanskis fond beviljas sammanlagt  högst 2 000 euro i stipendier till forskarstuderande och forskare i populations- och miljövårdsbiologi. Forskningsplan och CV är obligatoriska som pdf-bilagor. Referenser behövs inte.

Heinonsalo fondens stipendium för materialkostnader
Ur Heinonsalo fonden beviljas högst 3200 euro till en eller flera forskarstuderande eller forskare i bio- och miljövetenskaper för materialkostnader.

Stipendium för forskning i genetik
Ur fonden för bio- och miljövetenskapen beviljas sammanlagt högst 3400 euro i forsknings- och resestipendier till forskarstuderande och forskare i genetik. Forskningsplan och CV är obligatoriska som pdf-bilagor. Referenser behövs inte.

Bidragsmottagarna 2023:

Fanny Rostedt, 3 400 euro

Akademiker Ilkka Hanskis fond

Patrick Heidbreder, 1 500 euro
Francesca Malcangi, 500 euro

Heinonsalo fonden

Maryam Abidizadegan, 1 600 euro
Kuu Ikäheimo, 1 600 euro

Stipendier och bidrag 2024:

Stipendium för forskning med anknytning till djurakupunktur
Ur Fonden för forskning i veterinärmedicinsk och medicinsk akupunktur beviljas högst 4 700 euro i stipendier till licentiater i veterinärmedicin eller medicin eller till grundexamensstuderande som håller på med sitt licentiatarbete och som siktar på vetenskaplig forskning inom ämnen som är kopplade till akupunktur.

Stipendium för skrivning av licentiatavhandling i veterinärmedicin
Ur Uuno Aukusti Toivonens fond beviljas sammanlagt högst 2 800 euro i högst 1 000 euros stipendier till grundexamensstuderande som håller på med sitt licentiatarbete i veterinärmedicin och som siktar på veterinärmedicinska fortsättningsstudier och vetenskaplig forskning.

Bidragsmottagarna 2023:

Margareta och Uuno Aukusti Toivonens fond

Sara Kotka, 1 000 euro
Kaisa Kukko, 800 euro
Saara Soikkanen, 1 000 euro

Stipendier och bidrag 2024:

Stipendium eller resestipendium för studerande i farmaci
Ur Fonden för farmaci beviljas stipendier och resestipendier till grundexamensstuderande i farmaci, högst 3000 euro.

Bidragsmottagarna 2023:

Elina Huhtanen, 500 euro
Paula Kämäräinen, 500 euro
Maija Laitinen, 500 euro
Henna Pihlasaho, 500 euro
Krista Sormunen, 500 euro
Elina Tiainen, 500 euro

Stipendier och bidrag 2024:

Stipendium för magisterstuderande
Fonden för humaniora består av trettio namngivna fonder, ur vilka man årligen beviljar magisteravhandlingsstipendier för grundexamensstuderande i humanistiska vetenskaper. Stipendierna beviljas utgående från studieframgång (antalet studiepoäng och vitsorden med beaktande av använd studietid). 18 stipendier på 1 000 euro utlyses.

Resestipendier för undervisande post doc-forskare
Carl Backmans fond grundar sig på lektorn i tyska språket Carl Backmans testamente från 1856. Fonden utlyser 2000 euro i resestipendier (stipendieforskare) eller resestöd (Helsingfors universitets anställda) till post doc-forskare som undervisar i humanistiska vetenskaper.

Resestipendier inom franska språket, fransk litteratur, historia, finsk-franska kulturrelationer eller finsk litteratur
Maija Lehtonens fond grundar sig på professor Maija Lehtonens testamentsdonation som år 2017 realiserades till ett värde på cirka 4,3 miljoner euro. Fondens syfte är att stödja forskarstuderande, forskare (särskilt postdoktorala) och lärare inom följande forskningsområden: franska språket, franskspråkig litteratur, Frankrikes historia, finsk-franska kulturkontakter eller finsk litteratur. Fonden utdelar högst 25 000 euro i resestipendier (stipendieforskare) eller resestöd/mobilitetsstöd (Helsingfors universitets anställda) till Helsingfors universitets postdoktorala forskare och undervisnings- och forskningspersonal för deltagande i vetenskapliga kongresser eller arbetsuppgifter på viss tid utomlands inom fondens vetenskapsområden.

Stipendier för studier i franska språket
Ur Oskar Kajavas stipendiefond  beviljas stipendier, högst 3000 euro, för grundexamensstuderande i franska språket vid en fransk högskola (ej i Paris). Sökanden ska i sin ansökan ange sin studieplats, studiernas längd och motiveringar till att bedriva studier i Frankrike.

Rektor Ilkka Niiniluotos fond, stipendium för studier i teoretisk filosofi
Rektor Ilkka Niiniluotos fond grundar sig på medel som donerades hans 60-årsdag till ära år 2006. Ett stipendium på 1 000 euro utlyses till en grundexamensstuderande i teoretisk filosofi.

Pris för doktorsavhandling inom kvinnoforskning, feminism eller forskning i kvinnokönets betydelse
Stödfonden för kvinnoforskning grundar sig på tidigare generalsekreterare för Finlands FN-förbund Hilkka Pietiläs testamentsdonation. Från fonden kan sökas ett pris á 2000 euro för en doktorsavhandling godkänts år 2023 vid Helsingfors universitet. Priset kan sökas av personer vars forskningsområde omfattar kvinnoforskning, feminism eller kvinnokönets betydelse. Bifoga opponentens utlåtande och ditt CV i pdf-format (max. 2 sidor).

Bidragsmottagarna 2023:

Luna Erica, 1 000 euro
Sara Hietala, 1 000 euro
John Kaye, 1 000 euro
Laura Kämäräinen, 1 000 euro
Krista Launonen, 1 000 euro
Marjut Louhesto, 1 000 euro
Meri Leppäsalko, 1 000 euro
Anh Duong Nguyen, 1 000 euro
Esteri Orjasniemi, 1 000 euro
Gregory Pflaumer, 1 000 euro
Juulia Pietilä, 1 000 euro
Maria Ronkainen, 1 000 euro
Jaakko Santavuori, 1 000 euro
Susanne Sjölund, 1 000 euro
Iuliia Smirnova, 1 000 euro
Janita Thusberg, 1 000 euro
Suvi Toivanen, 1 000 euro
Santra Valtonen, 1 000 euro

Carl Backmans fond

Olli-Pekka Siira, 1 000 euro

Humanista-fonden

Eelis Ojala, 350 euro

Maija Lehtonens fond

Mélanie Buchart, 1 800 euro
Hilda Forss, 345 euro
Mervi Helkkula, 2 090 euro
Reeta Holopainen, 390 euro
Johanna Isosävi, 840 euro
Tiia Kähärä, 405 euro
Sarianna Kankkunen, 2 140 euro
Sabine Kraenker, 2 500 euro
Simo Määttä, 1 800 euro
Johannes Melander, 1 140 euro
Mirjami Mykkänen, 251 euro
Linda Nurmi, 590 euro
Elise Nykänen, 690 euro
Anna Ovaska, 550 euro
Anne Riippa, 690 euro
Lotta Westerlund, 1 440 euro

Stödfonden för kvinnoforskning

Joseph Aiava, 1 200 euro
Keshia D’silva, 700 euro
Grace Ferreira, 1 200 euro
Otso Harju, 430 euroa
Sumeera Hassan, 700 euro
Anna Heinonen, 245 euro
Utu-Tuuli Jussila, 300 euro
Aino Koskenniemi, 700 euro
Emmi Kujanpää, 700 euro
Lyubov Liski, 410 euro
Valeriia Peshko, 700 euro
Alma Rinta-Pollari, 300 euro
Ada Schwanck, 300 euro
Esa Setälä, 300 euro
Nita Taivaloja, 300 euro
Evelien Vanderstraeten, 700 euro
Lotta Vuorio, 500 euro

Rektor Ilkka Niiniluotos fond

Otava Kiesiläinen, 1 000 euro

Raija Rymin-Nevanlinnas fond

Eeva-Liisa Haapaniemi, 1 000 euro

Minnesfonden för Georg Tschernochvostoffs och Nikolai Voskresenskys

Inna Kabanen, 1 000 euro

Stipendier och bidrag 2024:

Stipendier ur Niilo Koljonens fond
Niilo Koljonens fond beviljar 2 st stipendier à 500 euro för magisterstudenter i småbarnspedagogik.

Bidragsmottagarna 2023:

Niilo Koljonens fond

Eveliina Koljonen, 500 euro
Mikko Varjanne, 500 euro

Professor Hannele Niemis fond

Emma Heikkilä, 1 000 euro
Evgenii Rudakov, 1 000 euro

Stipendier och bidrag 2024:

Ensio Hyvärinens fond
Stipendier på basis av aktivitet för grundexamensstuderanden i medicin. Summan för dessa stipendier avgörs på basis av de erhållna ansökningarna.

Stipendium för studerande i logopedi ur Fonden för Tutoris Oy
Ur Fonden för Tutoris Oy beviljas ett stipendium om 1000 euro för studerande i logopedi.

Aarne I. Koskimies fond
Ur Aarne I. Koskimies fond beviljas ett eller flera pro gradu-stipendier (1000 euro) för grundexamensstuderanden inom medicin eller andra områden och vars pro gradu handlar om barnlöshet och reproduktiv hälsa.

Bidragsmottagarna 2023:

Eppu Ainoa, 340 euro
Bassel Alsaed, 700 euro
Victor Arias, 1 300 euro
Matias Autio, 1 300 euro
Pauliina Auvinen, 1 300 euro
Saru Basnet, 1 300 euro
Sonia Bensaid, 340 euro
James Clubb, 1 300 euro
Hanna Duàn, 1 300 euro
Lisa Eick, 700 euro
Iina Elfving, 1 300 euro
Nazli Eskici, 700 euro
Mikko Forss, 1 300 euro
Sandra Harjuhaahto, 700 euro
Rakibul Hasan, 1 300 euro
Lyna Haybout, 700 euro
Nea Helle, 700 euro
Sanni Hyvönen, 700 euro
Juuso Jalasto, 700 euro
Sini Karinen, 340 euro
Sakari Kettunen, 340 euro
Anne Koivuholma, 700 euro
Tatiana Kudling, 1 300 euro
Inga-Maria Launonen, 1 300 euro
Anna Laury, 700 euro
Lauri Lavikainen 700 euro
Eliisa Lehto, 1 300 euro
Jaakko Leskelä, 700 euro
Riikka Linna, 340 euro
Leo Meriranta, 1 300 euro
Rafael Moliner Herrero, 1 300 euro
Saeed Montazeri Moghadam, 1 300 euro
Minnea Mäkelin, 340 euro
Elina Nagaeva, 700 euro
Risto Oudman, 340 euro
Riki Oura, 340 euro
Santeri Pakola, 1 300 euro
Eemil Partinen, 1 300 euro
Fernando Perez, 1 300 euro
Laura Peräkylä, 340 euro
Dafne Quixabeira, 500 euro
Behnam Rezai Jahromi, 1 300 euro
Zahra Roustaei, 700 euro
Sofiia Rybas, 1 300 euro
Emma Saure, 700 euro
Philipp Sergeev, 700 euro
Eero Sorakunnas, 340 euro
Arina Tagmazian, 700 euro
Reetta Tarhio, 340 euro
Krista Tuohinto, 1 300 euro
Anni Tuominen, 700 euro
Maija Vahteristo, 1 300 euro
Anni Varjonen, 700 euro
Liisa Verho, 700 euro
Ida Vänttinen, 700 euro
Zhiyang Wang, 1 300 euro
Kirsi Wiman, 1 300 euro
Anna Äyräväinen, 700 euro

Johanna Björkroths och Markku Löytönens fond

Xiaobo Huang, 700 euro

Ensio Hyvärinens fond

Alexander Achrén, 430 euro
Aurelia Ahokas, 430 euro
Ville Ahokas, 340 euro
Saga Byman, 850 euro
Aino-Elina Häkkinen, 430 euro
Aki Holm, 340 euro
Ellamaija Kasanen, 340 euro
Laura Kauppinen, 430 euro
Sebastian Kenvin, 340 euro
Anssi Kesäläinen, 430 euro
Ville Kivistö, 340 euro
Sofia Komu, 430 euro
Viola Koponen, 340 euro
Aino Korhonen, 340 euro
Ida Kotisalmi, 340 euro
Sakris Kupila, 340 euro
Arttu Lahtiharju, 3 150 euro
Tiitus Lamponen, 340 euro
Jemina Lanki, 430 euro
Inga-Maria Launonen, 340 euro
Antti Lehtonen, 650 euro
Katariina Liipo, 430 euro
Leevi Limingoja, 340 euro
Harry Ljungqvist, 340 euro
Liina Luoto, 340 euro
Arttu Nousiainen, 340 euro
Petra Nygren, 340 euro
Richard Örn, 1 200 euro
Essi Palonen, 340 euro
Juha-Matti Pirkkalainen, 340 euro
Matias Posa, 1 400 euro
Johanna Rågback, 340 euro
Iiris Räty, 430 euro
Iiris Räty, 340 euro
Max Tamlander, 340 euro
Juhana Tikkanen, 340 euro
Sandra Uoti, 340 euro
Heini Vartiainen, 700 euro
Jacob Vikström, 800 euro
Jenni Wennervirta, 340 euro
Emilia Westermarck, 650 euro

Risto Emil Juhani Simons fond

Rishi Banerjee, 1 300 euro
Aida Kaffash Hoshiar, 1 000 euro
Essi Karikoski, 700 euro
Anna Mäkinen, 1 000 euro
Snehadri Sinha, 700 euro

Stipendier och bidrag 2024:

Stipendium för grundexamensstuderande från Syd-Österbotten
Ur Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuras fond beviljas två stipendier om 1000 euro till grundexamensstuderande i lantbruksvetenskap, huslig ekonomi, veterinärmedicin och livsmedelsvetenskap, som gör magister- eller licentiatavhandling för grundexamen och är hemma från Syd-Österbotten. Sökande måste i ansökan påvisa sin sydösterbottniska bakgrund.

Liisa Syrjälä-Qvists fonds stipendier för studenter i agrikultur-forstvetenskaper
Liisa Syrjälä-Qvists fond utdelar 1–3 stipendier på 1 000 euro till studenter vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten som i sina studier riktar sig in på husdjurs näring och välbefinnande och ska åka utomlands på studentutbyte eller praktik med anknytning till studierna.

Hyytiälä stipendium för magisteravhandling
Hyytiälä forststations jubileumsfond utdelar 1–2 stipendier för ett sammanlagt värde på 1 200 euro till magisteravhandlingar som helt eller delvis skrivs vid Hyytiälä forststation.

Stipendium för grundexamensstuderanden i agrikultur-forstvetenskaper
Ur fonden för agrikultur- och forstvetenskaper beviljas tio stipendier om 1000 euro till grundexamensstuderande vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten.

Bidragsmottagarna 2023:

Anniina Aaltio, 200 euro
Minka Alanko, 1 000 euro
Nisola Ayanfe, 1 000 euro
Hanna Eerola, 1 000 euro
Amir-Ali Faridi, 1 000 euro
Ahl Ia, 200 euro
Matilda Hanne Ilona Kattilakoski, 200 euro
Jannika Kiiski, 1 000 euro
Jonna Emilia Koskinen, 200 euro
Katja Lindell, 1 000 euro
Liisa-Maria Linnala, 1 000 euro
Maj Lundberg, 200 euro
Taru-Marja Mäkinen, 1 000 euro
Lauri Ollila, 1 000 euro
Linda Pesu, 1 000 euro
Anna Stålhandske, 1 000 euro
Ira Suutarinen, 1 000 euro
Aino Tiainen, 1 000 euro
Sebastiaan van Kooten, 200 euro
Katerina Zítková, 200 euro

Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuras fond

Annika Hirvelä, 1 000 euro
Roosa Oja-Lipasti, 1 000 euro

Stipendier och bidrag 2024:

Stipendium för studier i matematik eller naturvetenskaper
Fonden för matematik och naturvetenskaper beviljar 15 stipendier på 1 000 euro till grundexamensstuderande i matematik och naturvetenskaper som har varit mycket framgångsrika i sina studier. Av stipendierna är en del avsedda specifikt för studenter i början av sina studier och en del för studenter som har avlagt kandidatexamen. Ett bedömningskriterium är huruvida studenten har genomfört i genomsnitt 55 studiepoäng per läsår.

Huawei-stipendium
Huawei-stipendium à 2000 euro beviljas för de bästa magisteravhandlingarna i datasäkerhet och programvaruutveckling.

Kai Fogelholms fond beviljar stipendier för magisterstuderanden
Ur FM Kai Fogelholms fond beviljas ett stipendium på 1 000 euro. Stipendiet utdelas till en student i magisterskedet som ekonomiskt stöd. Stipendiet kan sökas av framgångsrika och aktiva studenter som har avlagt kandidatexamen och som i magisterskedet fortsätter studera geografi eller regionvetenskap eller genomför lärarstudier inom dessa områden.

Stipendium ur Fonden för den 29 maj 1913
Fonden Den 29:e maj 1913 beviljar ett stipendium om 800 euro till en ung svenskspråkig studerande som studerar naturvetenskaper och som hör till en svenskspråkig nation. Företräde ges till studenter som är släkt med Mårten Magnus Wilhelm Brenner.

Jouni Lestelin fondens stipendium för magisteravhandling för studenter i datavetenskap 
Ur Jouni Lestelins fond beviljas 15 stipendier à 1000 euro för magisteravhandlingar för studenter i datavetenskap så att studenter med ryggmärgsskada ges företräde.

FL Ahti Mykkänens fonds stipendium för magisteravhandling för matematikstuderande
Ur FL Ahti Mykkänens fond beviljas ett 500 euros stipendium för en grundexamensstuderandes magisteravhandling inom matematik, speciellt på områdena analys och sannolikhetsteori.

Bidragsmottagarna 2023:

Tiina Aalto, 1 000 euro
Henri Houni, 1 000 euro
Tomi Kaleva, 2 000 euro
Petteri Käpölä, 1 000 euro
Netta Karjalainen, 1 000 euro
Vili-Arttu Ketola, 1 000 euro
Julius Kiuru, 1 000 euro
Jarkko Louhi, 1 000 euro
Mikko Mäkipää, 2 000 euro
Hermanni Rajamäki, 1 000 euro
Siiri Saloranta, 1 000 euro
Henri Sundquist, 1 000 euro
Nico Toikka, 1 000 euro
Thanh-Long Tran, 1 000 euro
Janne Tuukkanen, 1 000 euro
Heikki-Pekka Varis, 1 000 euro
Tongwen Zheng, 1 000 euro

FM Kai Fogelholms fond

Paula Allinen, 1 000 euro

Outi och Mauno Kosonens fond

Saara Leppänen, 500 euro
Sara Rantalainen, 200 euro

Akademiker Markku Kulmalas fond

Mikael Karvinen, 700 euro
Santeri Tuovinen, 900 euro
Qiaozhi Zha, 900 euro

Olli Lehtos fond i matematik

Anni Halkola, 1 500 euro

Jouni Lestelins fond

Sebastian Rodriguez Beltran, 1 000 euro
Fran Jurinec, 1 000 euro
Tomi Kaleva, 1 000 euro
Jarkko Louhi, 1 000 euro
Alexandros Matakos, 1 000 euro
Sami Nurmivaara, 1 000 euro
Jan Rundt, 1 000 euro
Weiyi Xu, 1 000 euro

FL Ahti Mykkänens fond

Heikki-Pekka Varis, 500 euro

Fonden för Den 29 maj 1913 

Olavi Kiuru, 800 euro

Stipendier och bidrag 2024:

Resestipendium för grundexamensstuderande i juridik
Ur Fonden för juridik beviljas resestipendier om 1000 euro till juris grundexamensstuderande (sammanlagt högst 5000 euro). Resestipendier för rättsfallstävlingar ges företräde.

Bidragsmottagarna 2023:

Aishat Adegboyega, 250 euro
Tatu Alanen, 250 euro
Frida Alizadeh Westerling, 700 euro
Christoffer Aminoff, 250 euro
Isabella Hannén, 250 euro
Aysu Ismayilzada, 250 euro
Rakel Jylhä-Vuorio, 250 euro
Tone Sverresdotter Knapstad, 700 euro
Aura Kostiainen, 700 euro
Erik Kymäläinen, 250 euro
Sanna Lehtinen, 700 euro
Cecilia Lindqvist, 250 euro
Riikka Lönnblad, 700 euro
Tytti Maanselkä, 250 euro
Sara Mansnerus, 250 euro
Ada Möller, 700 euro
Katja Nylund, 700 euro
Otava Piha, 700 euro
Mari Pihalehto, 300 euro
Daniel Placeres Miranda, 250 euro
Pekka Pohjankoski, 700 euro
Ville A. Saarinen, 300 euro
Petra Salovaara, 250 euro
Brian Talty, 250 euro
Antti Tokola, 700 euro
Jonna Vähäsöyrinki, 250 euro
Arttu Valkealahti, 250 euro
Richard Wennberg, 250 euro
Emilie Yliheljo, 300 euro

Stipendier och bidrag 2024:

Stipendium för forskning i karelsk ortodox kulturtradition för grundexamensstuderande
Ur Elna Pelkonens fond beviljas ett stipendium om 1000 euro till en grundexamensstuderande, vars magisteravhandling berör forskning i karelsk ortodox kulturtradition.

Stipendium för studentutbyte för teologie studenter
Ur Fonden för teologi beviljas stipendier om 500 - 2000 euro till teologie grundexamensstuderande som åker på studentutbyte eller ett annat internationellt besök (sammanlagt högst 3500 euro).

Bidragsmottagarna 2023:

Anna Petäjä, 1 500 euro
Jori Vismanen, 2 000 euro

Elna Pelkonens fond
Suvi Toivanen, 1 000 euro

Aune Vappulas fond

Klára Doležalová, 770 euro
Dina Gillham, 982 euro
Hanna Leinonen, 1 100 euro
Minna Nordling-Salvadorini, 646 euro
Annaleena Sevillano, 2 400 euro
Anna Tiittanen, 480 euro
Sari Timonen, 1 000 euro

Stipendier och bidrag 2024:

Ett stipendium för en studerande inom statsvetenskaper ur Liisa Rankamas fond
Liisa Rankamas fond delar ut ett stipendium på 1000 euro för en magisterstuderande inom statsvetenskaper och vars magisteravhandling handlar om negativ ekonomisk tillväxt eller ekonomiska system ur en kritisk synvinkel som följer den marxistiska traditionen.

Stipendier för magisterstuderanden vid statsvetenskapliga fakulteten
13 stycken stipendier på 1000 euro för magisterstuderanden vid statsvetenskapliga fakulteten.

Bidragsmottagarna 2023:

Karolina Budzisz, 1 000 euro
Eurídice Hernández Gomes, 1 000 euro
Ilona Huotari, 1 000 euro
Anna Kananen, 1 000 euro
Toni Kärnä, 1 000 euro
Nicole Kivilahti, 1 000 euro
Aino Lappalainen, 1 000 euro
Lotta Outinen, 1 000 euro
Seriina Posio, 1 000 euro
Adam Rybarczyk, 1 000 euro
Sebastian Segnitzer, 1 000 euro
Sanja Tuovila, 1 000 euro
Lotta Yli-Hukkala-Siira, 1 000 euro

Liisa Rankamas fond

Mio Puttonen, 1 000 euro

Stipendier och bidrag 2024:

Stipendium till begåvad och aktiv grundexamensstuderande
Två stipendier om 1000 euro till begåvade och aktiva grundexamensstuderande. Sökande förutsätts vara framgångsrika i studierna, aktiva och ambitiösa. Att vara aktiv inom föreningar som är verksamma vid universitetet betraktas som en fördel.

Väinö Linna-stipendium
Ur Helsingfors universitets alumner rf:s fond beviljas ett Väinö Linna-stipendium (1000 euro) som är avsett för en grundexamensstuderande i nationalekonomi, särskilt makroekonomi.

Stipendier ur fonden Naturens vänner
Ur fonden Naturens vänner beviljas högst 10 stipendier om 2000 euro till mindre bemedlade grundexamensstuderande vars magisteravhandling behandlar ämnen med anknytning till miljöforskning. Vetenskapsområdet för de sökande är inte begränsat (till exempel naturvetare, statsvetare och jurister kan beviljas stipendium), men temat för avhandlingen måste ha en anknytning till miljöforskning. Sökande måste i ansökan påvisa sin medellöshet och skicka en kopia av beskattningsintyget från den senaste bekräftade beskattningen (år 2022) som en pdf-bilaga.  

Resestipendium ur Timo Sahis fond
Timo Sahis fond delar ut ett resebidrag på 1000 euro till en ung forskare för folkhälsofrämjande, särskilt motions- eller näringsinriktad forskning eller för resor som ansluter sig till etnologiforsking.

Stipendium ur Fonden för Taita forskningsstation
Fonden för Taita forskningsstation utlyser ett stipendium på 1 000 euro till en grundexamensstuderande som ska genomföra studier eller skriva ett examensarbete vid forskningsstationen i Taita.

Bidragsmottagarna 2023:

Saija Leinonen, 1 000 euro
Logan Sunnarborg, 1 000 euro

Väinö Linna-stipendium

Heini Pohjanpää, 1 000 euro

Juha Korppi-Tommolas fond

Maria Ronkainen, 1000 euro

Timo Sahis fond

Lotta Luiskari, 1 000 euro

Fonden Naturens vänner

Tiina Aalto, 2 000 euro
Hanna Berg, 2 000 euro
Tuulia Ferm, 2 000 euro
Josie-Lynn Huber, 2 000 euro
Riikka Kokko, 2 000 euro
Salla-Sofia Leppiniemi, 2 000 euro
Sara Mansnerus, 2 000 euro
Eveliina Piispanen, 2 000 euro
Benjamin Pitkänen, 2 000 euro
Annika Reijonen, 2 000 euro

Stipendier och bidrag 2024: 

Stipendier för forskning eller studier som främjar utvecklingen av Lahtis och Päijänne-Tavastland
Syftet med Helsingfors universitets Lahtis-fond är att stödja innovativ och praktiskt orienterad forskning, vuxenutbildning och utvecklingsverksamhet som främjar utvecklingen av Lahtisregionen och Päijänne-Tavastland. Stödet utdelas i form av stipendier och finansieringsandelar.

Ur Helsingfors universitets Lahtis-fond beviljas år 2024 stipendier på 2 000 euro till grundexamensstuderande och stipendier på 4 000 euro till doktorander och forskare. Stipendierna beviljas för studier, slutarbeten och forskning som främjar utvecklingen av Lahtisregionen och Päijänne-Tavastland. I linje med Universitetscampus i Lahtis strategi uppskattar förvaltningsnämnden ansökningar som beaktar temat hållbarhet. De sökande rekommenderas bifoga minst en rekommendation till ansökan. Det är till fördel om ett samband till fondens syfte framkommer ur rekommendationerna.

Bidragsmottagarna 2023:

Ella Holopainen, 2 000 euro
Ella-Eevastiina Rintamäki, 2 000 euro
Hanna Rosti, 4 000 euro
Tua Valtonen, 2 000 euro
Maranda Vilen, 4 000 euro

Stipendier och bidrag 2024:

Stipendier ur Edit Saarelas fond
Ur Edit Saarelas fond beviljas resestipendier på 1 000–3 000 euro till mindre bemedlade grundexamensstuderande, sammanlagt högst 11 000 euro. Ansök endast om bidrag som är mellan 1000-3000 euro. Den sökande ska i ansökan motivera att hen är mindre bemedlad och bifoga ett beskattningsintyg för 2022 i pdf-format. De resestipendier som beviljas grundexamensstuderanden (kandidat- och magisterstudier) är avsedda för självständigt organiserade studier utomlands. Resebidrag beviljas för resor med start tidigast den 1 januari 2024. Inkludera i din ansökan information om resmålet, resans längd (minst 1 månad) och motivera kort resans innehåll. I utvärderingen ägnar vi särskild uppmärksamhet åt reseplanens genomförbarhet, innehållet i den eventuella forskningsplanen, de skäl som presenteras som resans syfte och nytta, referenser och tidigare akademisk framgång, d.v.s. genomförda studier och ifall studierna har framskridit enligt den rekommenderade tidtabellen. Vi beviljar inte bidrag för konferensresor på grund av deras korthet, och vi beviljar inte bidrag till studenter vars utbyte finansieras redan av utbytesprogram och avtal anordnade av universitetet och Utbildningsstyrelsens Internationaliseringstjänster. Be om en referens för ditt resestipendium, så att vi kan få bevis på nödvändigheten av resan och att den är förankrad i dina studier/avhandling. Kontrollera slutligen att du har lämnat in alla korrekta bilagor som förutsätts i ansökan.

Laura Kolbe och Thomas Forss resestipendium
Ett stipendium om högst 1300 euro till befrämjandet av studier inom internationell privaträtt, urbana studier eller Europaforskning.

Resestipendium för studier
Ur Jubileumsfonden beviljas resestipendier på 1 000–3 000 euro till grundexamensstuderanden, d.v.s. kandidat- och magisterstudier, upp till totalt 16 000 euro. Sök endast bidrag som är mellan 1000-3000 euro. De resestipendier som beviljas grundexamensstuderanden är avsedda för självständigt organiserade utlandsstudier, i första hand för studenter som åker på utbyte utanför de utbytesprogram och avtal som anordnas av universitetet och Utbildningsstyrelsen. Resebidrag beviljas för resor med start tidigast den 1 januari 2024. Inkludera i din ansökan information om resmålet, resans längd (minst 1 månad) och motivera kort resans innehåll. I utvärderingen ägnar vi särskild uppmärksamhet åt reseplanens genomförbarhet, innehållet i den eventuella forskningsplanen, de skäl som presenteras om resans syfte och nytta, referenser och tidigare akademisk framgång, d.v.s. genomförda studier och ifall studierna har framskridit enligt den rekommenderade tidtabellen. Vi beviljar inte bidrag för konferensresor på grund av deras korthet, och vi beviljar inte bidrag till studenter vars utbyte finansieras av utbytesprogram och avtal anordnade av universitetet och Utbildningsstyrelsens Internationaliseringstjänster. Be om en referens för ditt resestipendium, så att vi kan få bevis på nödvändigheten av resan och att den är förankrad i dina  studier/avhandling. Kontrollera slutligen att du har lämnat in alla korrekta bilagor som förutsätts i ansökan.

Stipendium för studerande med funktionsnedsättning
Fonden för Professorernas vid Helsingfors universitet makor/makar rf beviljar stipendier till studenter med funktionsnedsättning till en sammanlagd summa på högst 1 700 euro. Det centrala kriteriet för beviljandet är studiernas framskridande. Stipendier kan också beviljas till studenter som har avlagt sin examen 2023.

Bidragsmottagarna 2023:

Pierre Auzerau, 1 200 euro
Matilde Aquilino, 1 000 euro
Liam Beckett, 1 300 euro
Kaneez Fatima, 1 000 euro
Johanna Götz, 1 200 euro
Roosa Haimila, 554 euro
Fiia Huhtala, 2 800 euro
Anna Hukka, 140 euro
Kerttu Kalander, 700 euro
Andrea Kanerva, 1 200 euro
Subam Kathet, 1 300 euro
Lauri Aleksi Kinnunen, 2 500 euro
Nico Lamminparras, 700 euro
Ilmari Läntinen, 1 500 euro
Roosa Näsi, 1 600 euro
Linda Ottensmann, 1 300 euro
Suvi Poutiainen, 3 000 euro
Joonas Pörsti, 514 euro
Daan van den Broek, 1 600 euro
Samuel Reinikainen, 700 euro
Rebekka Salmi, 2 000 euro
Minna Vesa, 440 euro

Edit Saarelas fond

Rakel Jylhä-Vuorio, 1 500 euro
Ruusu Kallioinen, 3 000 euro
Toni Kärnä, 2 500 euro
Anna-Maria Mitchell, 2 500 euro

Fonden för Professorernas vid Helsingfors universitet makar/makor rf

Susanna Halme, 500 euro
Ronja Pahaoja, 500 euro
Matias Räike, 500 euro

Lauran Kolbe och Thomas Forss fond

Vilma Wahlbeck, 650 euro
Kaisa Vahlberg, 650 euro

Stipendier och bidrag 2024:

Stipendium ur Kaarlo och Irma Koskimies fond
Ur Kaarlo och Irma Koskimies fond beviljas ett 1000 euros stipendium till en flitig och i sina studier framgångsrik studerande som tillhör Etelä-Pohjalainen Osakunta och håller på med sin pro gradu-avhandling. Nationen och universitetet kontrollerar nationsmedlemskapet, ett skilt bevis på medlemskap i nationen behöver därför inte bifogas till ansökan.

Stipendier och bidrag 2024:

Stipendium för forskning i hundars hälsa
Ur Fonden för forskning i hundars hälsa (och ur Thelma Mäkikyrö-stiftelsens fond) beviljas bidrag på upp till totalt 22 000 euro. Stipendiet kan tilldelas en eller flera sökande och kan tilldelas en doktorand eller en person som avlagt doktorsexamen. Bidraget delas ut till forskning i hundars hälsa, särskilt klinisk patient- och genforskning. Bidraget beviljas inte för resekostnader.

Stipendier och bidrag 2024:

Stipendium för forskning i andelsverksamhet
Undervisnings- och forskningsfonden för andelsverksamhet utlyser 1–3 stipendier till ett sammanlagt värde på 4500 euro. Stipendierna riktar sig till Helsingfors universitets och andra universitets grundexamensstuderande vars examensarbeten har en koppling till andelsverksamhet. Stipendiet kan beviljas till forskarstuderande för slutförande av doktorsavhandling som har en koppling till andelsverksamhet.

Stipendier och bidrag 2024:

Stipendier till studenter som är medlemmar i Satakunta Nation
Ur Suoma Loimaranta-Airilas fond beviljas stipendier till begåvade studenter som är medlemmar i Satakunta Nation och studerar vid Helsingfors universitet. Stipendier på 3000 euro är för studenter som skriver sin pro gradu -avhandling eller annan motsvarande avhandling.

Nationen och universitetet kontrollerar medlemskapet i Satakunta Nation, ett separat bevis behöver man inte bifoga i ansökan. Att vara medlem i en nation innebär att man har anmält sig som medlem i nationen och att medlemskapet har godkänts av nationsmötet. Medlemsavgiften ska vara betald för det året ansökan gäller. Ättlingar till landshövding Wilhelm Lindstedt och hans hustru Hilma Nyholm ges företräde i ansökan även om de inte skulle vara medlemmar i Satakunta Nation. I så fall ska ett bevis på släktskapet bifogas i ansökan.

Stipendier för studentutbyte för studenter som är medlemmar i Satakunta Nation
​​​​​​​
Ur Suoma Loimaranta-Airilas fond beviljas stipendier på 1000 euro för studentutbyte för studenter vid Helsingfors universitet som är medlemmar i Satakunta Nation. Du kan ansöka om ett stipendium för studentutbyte i första hand för studentutbyten som inleds samma år då stipendiet beviljas.

Nationen och universitetet kontrollerar medlemskapet i Satakunta Nation, ett separat bevis behöver man inte bifoga i ansökan. Att vara medlem i en nation innebär att man har anmält sig som medlem i nationen och att medlemskapet har godkänts av nationsmötet. Medlemsavgiften ska vara betald för det året ansökan gäller. Ättlingar till landshövding Wilhelm Lindstedt och hans hustru Hilma Nyholm ges företräde i ansökan även om de inte skulle vara medlemmar i Satakunta Nation. I så fall ska ett bevis på släktskapet bifogas i ansökan.

Bidragsmottagarna 2023:

Otto Bigler, 3 000 euroa
Aada-Maija Hakakoski, 3 000 euroa
Linda Heinonen, 3 000 euroa
Elma Nevala, 1 000 euroa
Heini Pohjanpää, 3 000 euroa
Anna-Kaisa Rajala, 3 000 euroa
Tytti Ruusunen, 1 000 euroa
Anniina Tolonen, 1 000 euroa

Stipendier och bidrag 2024:

Stipendium för forskning i Asien och Afrika
Stipendierna (á 25 000 euro) är avsedda för ett års heltidsforskning för doktorander vid Helsingfors universitet. Bidragsmottagaren ska ha giltig rätt till fortsatta studier. Forskningsplan och CV är obligatoriska som pdf-bilagor. Referenser behövs inte. Mottagare av SYLFF-bidraget har möjligheter till ytterligare finansiering genom SYLFF-programmet, https://www.sylff.org

Stipendium för forskning i internationella relationer
Stipendierna (á 25 000 euro) är avsedda för ett års heltidsforskning för doktorander vid Helsingfors universitet. Bidragsmottagaren ska ha giltig rätt till fortsatta studier. Forskningsplan och CV är obligatoriska som pdf-bilagor. Referenser behövs inte. Mottagare av SYLFF-bidraget har möjligheter till ytterligare finansiering genom SYLFF-programmet, https://www.sylff.org

Stipendium för forskning i social- och kulturantropologi
Stipendierna (á 25 000 euro) är avsedda för ett års heltidsforskning för doktorander vid Helsingfors universitet. Bidragsmottagaren ska ha giltig rätt till fortsatta studier. Forskningsplan och CV är obligatoriska som pdf-bilagor. Referenser behövs inte. Mottagare av SYLFF-bidraget har möjligheter till ytterligare finansiering genom SYLFF-programmet, https://www.sylff.org

Bidragsmottagarna 2023:

Pierre Auzerau, 25 000 euro
Joel Hänninen, 25 000 euro