Meteorologi

Meteorologi innebär studien av jordens atmosfäriska sammansättning, atmosfäriska fenomen, och atmosfärens effekt på vårt väder och klimat.

Förutom inom gränsskiktmeteorologi och ekosystemforskning spelar kopplingen mellan jordens atmosfär och den underliggande ytan via massa- och energiflöden en central roll inom atmosfärkemi och -fysik. Kopplingen kontrolleras av turbulent transport av impulser, energi och massa. Dessa kontrollerar atmosfärens strömningar, utbyte eller flöden av luftföroreningar och blandningsförhållanden i den lägre atmosfären. Meteorologisk forskning kan indelas i tre grupper enligt storleken på det studerade fenomenet. Global meteorologi granskar fenomen på en global skala, synoptisk meteorologi studerar fenomen av vädersystems storlek och mikrometeorologi vill förstå fenomen som sker i atmosfärens gränsskikt, den del av atmosfären som ligger omkring 10–2000 meter närmast jorden.

Forskargrupper