Geofysik för hydrosfären

Atmosfären kan inte betraktas skilt från sina närstående system.

Dessa omfattar hydrosfären med haven, insjöarna, floderna och grundvattnet, och kryosfären med jordens snö- och ismassor. Därmed kan man indela geofysik för hydrosfären i tre forskningsområden: fysisk oceanografi är studien av hydrografi och hydrodynamik som beskriver havsvattnets egenskaper och rörelser, hydrologi granskar jordens sötvattensystem, och kryologi studerar snötäcke, glaciärer, is på sjöar och floder, havsis och frusen jord.

Forskargrupper