Luftkvalitet

Den snabba och storskaliga urbaniseringen och industrialiseringen av den utvecklade världen har lett till en svår försämring av luftkvaliteten, vilket hotar hälsan hos hundramiljontals människor.

Förutom för tidig död och hälsopåverkan orsakar luftföroreningar också stora problem för miljön och ekonomin i sin helhet då de åstadkommer en enorm minskning av lantbrukets och industrins produktivitet. Som en åtgärd mot luftföroreningar har vi nyligen skissat upp en vägkarta för en holistisk metod för multipla förorenare, vilken vi hoppas skall förbereda vägen för en banbrytande, hållbar och kostnadseffektiv strategi för att lösa problem med luftförorenare i stora urbana områden och särskilt megastäder. Vidare har våra framgångar i våra teoretiska insikter redan gjort det möjligt att förklara hur ökad förorening påverkar väderförhållanden, och hur de minskar på atmosfärens turbulens och uppblandning, vilket sänker höjden på gränsskiktet och orsakar större ökning av föroreningshalten.

Forskargrupper