Luftkemi

För att förstå luftkemi, måste vi beräkna de reaktiva föreningarna i atmosfären: deras ursprung, koncentrationer och inverkan på atmosfärens kemi.

En av våra målsättningar är att fördjupa våra processbaserade insikter om kemiska mekanismer i de innersta skikten av troposfären. Här ingår utsläpp av biogena, flyktiga organiska föreningar från olika ekosystem, med särskild fokus på den boreala regionen, den vertikala och horisontella distributionen av dem, och spåren av deras kemiska reaktioner.  En annan primär målsättning för vår forskning är att finna grundläggande fysiska och kemiska insikter om den atmosfäriska omvandlingen av flyktiga organiska utsläpp, särskilt vad gäller deras potential för att bilda kondenserbara ångor som bidrar till organisk partikelmateria. Masspektrometri är grundstenen för denna forskning då man använder den för att undersöka föreningar i både gas- och partikelfasen.

Forskargrupper