Biogeokemiska cykler

Förutom inom gränsskiktmeteorologi och ekosystemforskning spelar kopplingen mellan jordens yta och den närmaste atmosfären via massa- och energiflöden en central roll inom atmosfärkemi och -fysik.

Vi försöker öka den fundamentala kunskapen om kemiska och fysiska processer på jordytan samt växelverkningar och atmosfär-biosfär-hydrosfär-kopplingar för olika ekosystem och ytor. Vi tillämpar den nya informationen i praktiska tillämpningar och syften. Ekosystem kan fungera som källor eller sänkor för flera spårgaser och flyktiga biogena organiska föreningar. Alla dessa gaser spelar en viktig roll i klimatförändringen. Vi fokuserar på att studera effekterna av klimatförändringen och förändringar i markanvändning på de biogeokemiska cyklerna och på dynamiken hos gaser som är viktiga för atmosfären. Forskningen sker på olika skalor, från molekylnivå till ekosystem till landskap.

Forskargrupper