Aerosolfysik och -kemi

De fysiska och kemiska egenskaperna hos aerosolpartiklar och spårgaser påverkar luftkvalitet och klimat.

Det är viktigt att förstå hur atmosfärens aerosoler kommer till och vilken roll de spelar i jordens klimat genom sin växelverkan med molnen. Förutom att vi måste förstå mekanismerna vid tillkomsten av kluster och nya partiklar, är det också avgörande att förstå de kemiska reaktionerna som leder till produktionen av förstadiet till kluster/partikelångor. Vidare är det viktigt att forska i ursprunget och processerna som modifierar aerosolpopulationer, växelverkan mellan aerosoler, moln och strålning, samt därmed förbundna återkopplingsmekanismer. Ett av våra forskningsteman handlar om att studera uppkomsten och tillväxten av sekundära aerosoler innanför planetens gränsskikt.

Forskargrupper