Program för allmänheten 2023
Vi erbjuder även program för allmänheten under 2023. Barn och unga kan anmäla sig till aktiviteter av olika slag. I Tvärminne finns även en naturstig som är öppen för allmänheten.

Program under 2023:

Programmet är preliminärt, exakta datum publiceras inom kort.

Februari

  • 23.2 kl. 10-14 vinterlovsprogram för hela familjen

Juni

  • Din dag som havsforskare, program för barn i åldern 10-12 år i Tvärminne

Juli

  • Din dag som havsforskare, program för barn i åldern 10-12 år i Tvärminne

Augusti

  • 5-6.8 Naturläger på Gunnarsören, för barn i åldern 8-15 år
  • Prova på snorkling för barn i åldern 8-15 år
Vill du veta mera?