Havsmedvetenhet

Det marinpedagogiska programmet vid Tvärminne zoologiska station är en del i den global satsningen för att stärka vårt kunnande om havet och öka medvetenheten och förståelsen för havens betydelse för en hållbar framtid.

Havet påverkar oss människor, och vi människor påverkar havet. Därför är det viktigt att sprida kunskap om haven och deras ekosystem, för att både unga och äldre blir mera medvetna om havens roll för en hållbar framtid.

Sju principer formulerats som ligger till grund för allt arbete med havens decennium världen över:

1. Jorden har ett enda stort hav med många egenskaper.

2. Havet och livet i havet formar jordens egenskaper.

3. Havet har ett stort inflytande på väder och klimat.

4. Havet gör jorden beboelig.

5. Havet stöder en stor mångfald av liv och ekosystem.

6. Havet och människan är ofrånkomligen sammankopplade.

7. Havet är i stort sett outforskat.

FN har utsett 2021-2030 till ”The Decade of Ocean Science for Sustainable Development” och en viktig del i arbetet är en ökad havsmedvetenhet.

Vill du veta mera?