Fältkurser 2024

Listan omfattar endast de kurser som ordnas av Bio- och miljövetenskapliga fakulteten och Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet och uppdateras vartefter kursprogrammet utvecklas.

Marine Functional Ecology

20. - 30.5.2024 (in English, Alf Norkko)

Ekologisk fältkurs - livsmiljöerna och arterna

7. - 14.6.2024 (in Swedish, Ulrika Candolin)

Akvaattisten tieteiden kenttäkurssi

25. - 30.8.2024 (in Finnish, Leena Nurminen)