Instruktioner för kursledare

Här hittar du allmän information för när du planerar kurser på Tvärminne zooloogiska station.

Kursledaren har alltid huvudansvaret för kursdeltagarna. Kursledaren ska också bekanta sig med instruktioner för kursister. Observera att du inte kan köpa eller låna saxar, pincetter, regnkläder eller gummistövlar på stationen.

 

Elektroniska kursblanketten

Då ni planerar en kurs, fyll i den elektroniska kursblanketten senast en månad före kurssen för att boka utrymmen och andra resurser. Den inskickade elektroniska kursblanketten kan också fyllas på efterhand via en länk i eposten. Om det uppstår problem med blanketten kan ni kontakta kansliet.

Utrymmen och resurser

Kurserna kan på vissa villkor använda båtar, fält- och laboratorieutrustning, laboratorie- och akvarieutrymmen, och arbetsrum. Användningen måste reserveras i förväg på kursblanketten och är avgiftsbelagd. Stationen kontaktar kursledaren och bekräftar bokningarna efter att kursblanketten skickats in.

Föreläsningsal

Stationen har två föreläsningssalar (föreläsningssal 1 och föreläsningssal 2), vilka båda rymmer ca 40-50 personer. Mikroskop ska användas primärt i sal 1. Studenthuset har ett brasrum som kan användas som föreläsningssal för ca 40 personer.

Laboratorier

Användning av laboratorier och mikroskop kan bokas via den elektroniska kursblanketten. För laboratorieanalyser använd den separata laboratoriebeställningsblanketten. Om du behöver mera information om laboratorier och analyser kontakta TZS laboratoriechef.

Båtar

Användning av båtar måste avtalas i förhand med TZS tekniska personal. Hyrning av båtar, exclusive råddbåtar, är avgiftsbelagd. Mindre motorbåtar kräver att varje båt har en kapten med giltigt TZS båttillstånd. Kursdeltagare kan agera kapten om de klarar och deltagar i båtutbildining med TZS tekniska personal. Efter Roddbåtarna kan bokas genom elektroniska kursblanketten.

Inkvartering

Inkvartering och måltider för kursister och lärare bokas och betalas enligt uppgifterna på kursblanketten. Kursledaren är ansvarig för att skicka blanketten i god tid. Information om specialdieter och allergier bör finnas i restaurangen senast två veckor före kursstart, också det om någon inte kommer att delta i måltider. Inkvarteringen kan faktureras endast för lärarna (mera information fås från kansliet). Kursister betalar sin inkvartering i kansliet.

Obs! Kom ihåg att meddela kursisterna dörrkoden ifall de anländer på kvällen.

Allmänna tjänster

Tvärminne zoologiska station ligger circka 17 km från Hangö och 30 km från Ekenäs. De närmaste butikerna, post, restauranger etc. finns i Hangö. Det finns ingen kollektivtrafik till eller från stationen. Närmaste tågstationen ligger i Lappvik, circa 14 km från stationen.

Naturskyddområdet

Vänligen observera att området kring TZS är ett naturskyddsområde. Insamling av material, växter eller djur är inte tillåtet utan stationens tillstånd. Allt fiske är förbjudet. På stationens område får man röra sig endast på utmärkta stigar. Landstigning på öar är inte tillåtet för kurser.

Välkommen till Tvärminne!