Internationell lägesöversikt

Vad händer med grisningshäcken i framtiden?
Internationell lägesöversikt av fri grisning, hösten 2021

Ett förbud på långvarig instängning av diande suggor trädde i kraft i Tyskland i början av 2021. Även om övergångstiden är extensiv - 15 år - visar beslutet väg för  användningen av grisningshäck i hela Europa. 

Djurskyddslagstiftningen håller på att förnyas i EU. Restriktioner på användningen av både seminerings- och grisningshäck kommer antagligen att införas, särskilt då parlamentet i juni 2021 godkände medborgarinitiativet End the Cage Age ("Slut på bur-eran"). Detaljerna väntas klarna mot slutet av 2023. Övergångsperioderna kommer dock säkert att vara långa.

 

Livlig diskussion i internationellt seminarium

Fri grisning tillämpas till mycket olika grad i olika länder. I de stora europeiska svinproducentländerna är riktningen dock klar: användningen av häck kommer att minska, och erfarenheterna är överraskande positiva. Här (pdf) kan du ta del av utbytet från ett mycket internationellt seminarium i augusti 2021.

 

I pdf-dokumentet hittar du anteckningar från anföranden och (mycket livlig) diskussion:

Lägesöversikt från de olika länderna och länkar till englskspråkiga anföranden i seminariet

Lagstiftning, stöd

Välmåendemärken

Diverse observationer om frigrisning

Val av suggor

Kortvarig fixering av suggan

Boxens storlek

Boxens väggar mm

Annat om boxen

Förhållanden

Bobyggande

Stora kullar och grisdödlighet

Förhållandet mellan djuren och skötaren och utförande av ingrepp på suggan

Om utfodringen

Test av 10 boxar för fri digivning i Danmark

Den 2018 publicerade testanvändningen gjordes på i en besättning med 1000 suggor. I 10 olika boxar grisade sammanlagt 583 suggor. Försöket fokuserade på det praktiska. Information på t ex dödlighet samlades inte. 

Boxarna i en bildkarusell, tyvärr med finsk text.

 

Den engelskspråkiga rapporten innehåller mycket bilder och information om hur boxarna fungerade i praktiken. 

Hansen L U 2018. Test of 10 different farrowing pens for loose-housed sows. SEGES Danish Pig Research Centre, Report no. 1803.

Det fins mera information om olika boxtyper i den finska versionen, varför?

Den finskspråkiga översikten av boxtyper är betydligt mer omfattende. Detta beror på att vi har sparat översättningsresurser eftersom vi ser informationen om boxar som används i centraleuropa som överlag dåligt tillämpbar både från finsk och svensk synvinkel: boxarna är oftast små och för fri digivning (dvs grisning i häck), och många baserar sig på fullspaltgolv.