Presentation av projektet

Inom projektet Frigrisningens framtid i Finland (Tulevaisuuden Vapaaporsitus Suomessa) samlade vi in en stor mängd information om fri grisning från flera kanaler för finländska producenters behov. Projektet finansierades av jord- och skogsbruksministeriet.

Arbetet koordinerades av Helsingfors universitet och genomfördes i samarbete med branschen och producentorganisationen.

Projektet startades på initiativ av den arbetsgrupp för fri grisning som tillsatts av jord- och skogsbruksministeriet. Gruppen la märke till att även om det finns mycket information om fri grisning, så är tillgången på finska skral. Det samma gällde för sådan information som enkelt kan tillämpas i Finland. 

Grundtanken för projektet som genomfördes under tiden 1.8.2020 – 30.1.2022 var att kombinera vetenskapliga forskningsresultat, praktiska erfarenheter från Finland och andra delar av världen, samt att göra brett samarbete mellan intressentgrupperna.

BILDEN: Alla pelare behövs för framgångsrik fri grisning - RÄTT DJURMATERIAL, RÄTT MANAGEMENT, FUNGERANDE BOX, TILLRÄCKLIGT MED ERFARENHET

Till huvudsidan