Styr- och forskargrupperna och våra samarbetspartners

Vi verkställde.

Styrgruppen

I styrgruppen satt jord- och skogsbruksministeriet (ordförande), forskargruppen, Ruokavirasto, Svenska Lantbrukssällskapens Centralförbund SLC, MTK, Snellman Köttförädling Ab, A-Producenter Ab, SEY Djurskyddet Finland och Naturresursinsitutet LUKE. 

Forskargruppen och samarbetspartners

Projektet verkställdes av Helsingfors Universitets Veterinärmedicinska fakultet, som stod för planering och koordination. Projektet genomfördes i samarbete med producentorganisationen Suomen Sikayrittäjät ry och MTK. De tre stora slakteriföretagen i Finland (HKScan Ab, Atria Abp ja Snellman Köttförädling Ab) svarade för rekrytering av svinbesättningar, bidrog med expertis och kommunicerade aktivt på fältet. Eläinten hyvinvointikeskus (Djurvälfärdscentret) bidrog med kommunikation. Samarbetet var speciellt aktivt med A-Producenternas projekt Vapaaporsituksella Parempaa Hyvinvointia.

Professor Anna Valros ledde projektet. Arbetet verkställdes av FM Vilja Hukkinen (A-Producenter Ab, senare Helsingfors Universitet HU), VML Kirsi Swan (HY), VML Maria Nystén (HU), AFK Saara Välttilä (HU) och VMD Camilla Munsterhjelm (HU). I forskargruppen ingick dessutom prof Mari Heinonen, prof Olli Peltoniemi, och doc Claudio Oliviero.