Fri grisning i Finland

På denna sida finns en sammanställning av erfarenheter och råd av finländska producenter och sakkunniga som samarbetar med gårdarna.

De finländska producenterna har utvecklat boxar för fri grisning såpass aktivt att man redan kan prata om ett finländskt frigrisningssätt. 

Utvecklingen har styrts av liten avkastning och höga arbetskraftskostnader. Avvikande från de stora svinproduktionsländerna saknar vi i praktiken premium- eller välfärdsvarumärken, vilka skulle ge köttet ett betydande merpris och därmed möjliggöra småskalig produktion.

I den finländska frigrisningen utgår man från tanken på att stöda suggans naturliga beteende i skötsel av grisarna och renhållning. De viktigaste faktorerna är en stor box, god dränering av golvet, mycket noggrann kontroll av förhållandena, bra spädgrishörna och fungerande utfodring av suggan. Suggan måste orka ge di utan att magra, den ska inte ha för varmt och utrymmet ska vara tillräckligt stort för att skilja på verksamhetsområden. Genom att erbjuda en tillräckligt bekväm spädgrishörna i en sval avdelning, söker sig grisarna i skydd av den för att sova.

Gårdarna inleder i typiska fall fri grisning genom att hålla suggorna fixerade med skyddsgrind under några dagar i samband med grisningen. Då erfarenheten ökar, lär sig flera hur man kan minska på fixeringstiden eller avstå från den helt och hållet, utan att grisar kläms under suggan.

Ett exempel på en typisk finsk frigrisningfsbox finns att se här (med finska beskrivningar):

Intervjuer med slakteriers sakkunniga

De cirka två timmar långa intervjuerna utfördes på distans under våren 2021. Varje slakteri representerades av 1–2 erfarna rådgivare, vars arbetsbild omfattar planering av svinhus, rådgivning av gårdarna och problemlösning.

Intervjustommen bestod av ett omfattande batteri av frågor, men den som intervjuades tilläts koncentrera sig på frågor de tyckte att är viktiga och/eller centrala inom deras kompetens.

Läs svaren här: (pdf)

 

 

 

 

Intervjuer med boxleverantörer

Under sommaren 2021 bad vi de fyra största leverantörerna av frigrisningsboxar i Finland om erfarenheter av samarbete med våra producenter och om utsikterna för fri grisning. Synpunkterna finns att läsa i pdf-dokumentet nedan.