Länkar

Länkar (uppdaterat februari 2023)

Lagstiftning i Finland

Stöd för djurens välbefinnande i Finland

Video på finska om smågrishörnan, gjort i A-Producenternas projekt Bättre välfärd med fri grisning

Webbplatsen Free Farrowing 

  • Mycket information om fri grisning på engelska. Gjord av brittiska forskare.

Video om lutande grind som gjordes i projektet