Frigrisningens framtid i Finland
Informationspaket om fri grisning för producenter och intressegrupper.

Denna webbplats innehåller en sammanställning av information om fri grisning från litteratur, producenter, forskare, rådgivare och andra aktörer i den finländska svinbranschen, men även från främst europeiska länder där det bedrivs svinhushållning. Informationen har insamlats under åren 2020-2021 inom ramarna för projektet Tulevaisuuden Vapaaporsitus Suomessa (Frigrisningens framtid i Finland) vid Helsingfors Universitet.

Rekommendationer för fri grisning i praktiken

Detaljerade rekommendationer för branschens aktörer. Publicerad i december 2021. Projektets viktigaste slutprodukt.

Information och erfarenheter från Finland

Hur bedrivs fri grisning i Finland? Intervjuer med sakkunniga och producenter. Information från gårdsbesök. 

Information och erfarenheter utomlands

Hur bedrivs fri grisning utomlands? Intervjuer med sakkunniga, information om olika boxtyper och internationell lägesöversikt.

Forskningsresultat om fri grisning

Översikt av vetenskaplig litteratur om ämnen som speciellt har med fri grisning att göra. 

Översikten är gjord med tanke på producenter, men den är mycket användbar för vem som helst i branschen som vill utvidga sina grundkunskaper. 

Kontaktuppgifter och forskningsgruppen