ERC Advanced Grant-projekt och -forskare
Vid Helsingfors universitet pågår för närvarande 10 projekt där forskningen sker med ERC Advanced Grant-finansiering.

Tyvärr finns inte ännu allt innehåll för denna sida på svenska! Du kan byta till engelska eller till finska.
Vad är ERC Advanced Grant?

ERC Advanced Grant är en finansieringsform av Europeiska forskningsrådet ERC riktad till spetsforskare inom sitt eget område för banbrytande och ambitiösa projekt med ytterst stort potentiellt inflytande.

Advanced Grant-finansiering kan beviljas en aktiv forskare som under de senaste tio åren har producerat betydande forskningsresultat. Forskaren bör ha exceptionella meriter inom vetenskap och ledning av forskning.

Forskningsområdet är fritt.

Du kanske också är intresserad av