ERC Synergy Grant-projekt och -forskare

Vid Helsingfors universitet finns för närvarande ett projekt som bedriver forskning med hjälp av finansiering från ett ERC Synergy Grant. Du kan läsa mer om projektet på denna sida.
Vad är ERC Synergy Grant?

ERC Synergy Grant är en finansieringsform som främjar ett ambitiöst samarbete över universitetens vetenskapsgränser med syftet att lösa komplicerade problem. Projekten som finansieras leds av flera ansvariga forskare från olika universitet eller forskningsinstitut.

En framgångsrik ansökan om finansiering ska innehålla en motivering till varför en enskild ansvarig forskare inte kan leda projektet på ett lyckat sätt. Projektledarna ska visa prov på utmärkta vetenskapliga meriter antingen från ett tidigt skede i sin karriär eller under de senaste tio åren.

Kartläggning av biodiversitet i naturen – Otso Ovaskainen

Otso Ovaskainens ERC-finansierade projekt kartlägger världens biodiversitet med hjälp av de senaste vetenskapliga verktygen.

I Ovaskainens projekt samlas DNA- och ljudprover samt bilder från viltkameror automatiskt in från över 450 platser runt om i världen. Med hjälp av prover och statistisk analys på högsta nivå kan forskarna undersöka upp till hälften av jordens mångfald av insekter och svampar.

Forskarna i projektet strävar samtidigt efter att förstå hurdana konsekvenser till exempel klimatförändringen och förändringar i markanvändningen har för biodiversiteten. Inom ramen för projektet utvecklas dessutom helt nya statistiska metoder som lämpar sig särskilt för forskning om biodiversitet.

Ovaskainens projekt producerar information om jordens organismers biodiversitet i en helt ny skala. En djupare förståelse av biodiversiteten och konsekvenserna av mänsklig verksamhet hjälper till att fatta mer ansvarsfulla beslut.

Projektets namn och varaktighet

A Planetary Inventory of Life – a New Synthesis Built on Big Data Combined with Novel Statistical Methods, 2020–2025.

Under åren 2008–2013 hade Ovaskainen ett Starting Grant-projekt med namnet Spatial ecology: bringing mathematical theory and data together.

Vi kan äntligen använda metoder som utvecklats under de allra senaste åren, som ständigt vidareutvecklas och som erbjuder en möjlighet att på ett helt nytt sätt undersöka organismernas biodiversitet
Du kanske också är intresserad av