Dataarkivet vid Helsingfors universitet

Dataarkivet vid Helsingfors universitet säkerställer bevarandet av digitala forskningsmaterial som produceras inom universitetet. Forskningsmaterialet lagras i statiskt tillstånd i Dataarkivet och därför kan materialet inte redigeras när det lagras.

Lagringstjänsten är avgiftsfri för forskare.
Säker långtidslagring

Dataarkivet vid Helsingfors universitet är en kuraterad tjänst. Servicen säkerställer att lagrade data förblir begripliga och användbara i tiotals eller till och med hundratals år. I serviceprocessen ingår bland annat en bedömning av materialets lämplighet för långtidslagring.

Använd det här REDCap-form för att erbjuda ditt forskningsmaterial till Dataarkivet.

Kontakta universitetets Datastöd i frågor som gäller långtidslagring: datasupport@helsinki.fi.

Forskningsmaterial för kommande generationer

Målet är att lagra Dataarkivets data i öppna filformat med lång livslängd. Data som lagras i tjänsten uppdateras till nya filformat i samband med programuppdateringar. Detta säkerställer att materialet förblir användbart också för kommande generationer.

Lagringen betalas av den fakultet som beviljat lagringsplatsen för materialet.

Följ Helsingfors universitets officiella guide om datalagring när du förbereder materialet.