Databanken vid Helsingfors universitet

Har du data som inte används aktivt till forskning och som du inte kan hitta en lämplig lagringsplats för? Databanken vid Helsingfors universitet erbjuder en lagringsplats för 5–15 år för digitalt forskningsmaterial som producerats inom universitetet. Forskningsmaterialet lagras i statiskt tillstånd i Databanken och därför kan materialet inte redigeras när det lagras.
När lagringsutrymmet inte räcker till

Databanken är en kuraterad lagringstjänst som också lämpar sig för stora mängder data. Tjänsten är inte avsedd för det allra känsligaste materialet. Materialets lämplighet fastställs under en hanteringsprocess. 

Kontakta universitetets Datastöd i frågor som gäller Databanken: datasupport@helsinki.fi.

Omsorgsfulla förberedelser säkrar en lyckad lagring

Använd filformat med lång livslängd för de data som lagras i Databanken. Data som lagras i tjänsten underhålls inte under lagringen. Filformaten uppdateras således inte i samband med nya programuppdateringar.

Lagringstjänsten är avgiftsfri för forskare.