Doktorandanställningar som finansieras av universitetet

Helsingfors universitet anvisar årligen doktorandprogrammen finansiering för avlönade doktorandanställningar. Doktorandanställningarna är anställningsförhållanden avsedda för arbete på heltid. Målet är att en anställd doktorand ska bli klar med sin examen inom fyra år. 
Ansökningsperioden och anvisningar

Alla doktorandprogram på universitetet har en gemensam ansökningsperiod.  

År 2023 beviljade forskarskolan 20 miljoner euro till nya avlönade doktorandanställningar, vilket finansierade 118 fyraåriga anställningar.

Nästa ansökningsperiod för doktorandanställningar är 27.8.-9.9.2024.

På den här sidan hittar du en sammanfattning av hela ansökan. 

Närmare ansökningsanvisningar publiceras i Juni.

 

Mer in­for­ma­tion

Detaljerad ansökningsanvisningar publiceras i juni 2024 på webbsidan 'Instruktioner för studerande', Vänligen läs noggrant både de allmänna och doktorandprogrammets specifika instruktioner.

Du kan också kontakta phd-positions@helsinki.fi..

Kontakta doktorandprogrammet direkt om du vill veta mer om olika doktorandprogram, forskningsplaner eller handledare. Kontaktuppgifter finns på webbsidorna för varje doktorandprogram.