Doktorandanställningar som finansieras av universitetet

Helsingfors universitet anvisar årligen doktorandprogrammen finansiering för avlönade doktorandanställningar. Doktorandanställningarna är anställningsförhållanden avsedda för arbete på heltid. Målet är att en anställd doktorand ska bli klar med sin examen inom fyra år. 
Ansökningsperioden och anvisningar

Alla doktorandprogram på universitetet har en gemensam ansökningsperiod.  

År 2023 beviljade forskarskolan 20 miljoner euro till nya avlönade doktorandanställningar, vilket finansierade 118 fyraåriga anställningar.

Nästa ansökningsperiod för doktorandanställningar är på hösten 2024.

På den här sidan hittar du en sammanfattning av hela ansökan. 

Närmare ansökningsanvisningar publiceras närmare ansökan.

 

Mer in­for­ma­tion

Detaljerad information om ansökan finns på doktorandprogrammens webbsidor.

Du kan också kontakt phd-positions@helsinki.fi eller söka svar på Vanliga frågor avdelning.

Kontakta doktorandprogrammet direkt om du vill veta mer om olika doktorandprogram, forskningsplaner eller handledare. Kontaktuppgifter finns på webbsidorna för varje doktorandprogram.

Vanliga frågor

Jag vet inte vad som avses med att ansöka om studierätt och med att ansöka om en avlönad doktorandanställning. Vad är skillnaden mellan dem?

 • Studierätt är rätten att avlägga examen som beviljas av fakulteten. Studierätten inrymmer inte något löfte om finansiering av studierna. Alla doktorander vid Helsingfors universitet måste ha studierätt för att kunna avlägga examen. En doktorandanställning innebär att du bedriver dina doktorandstudier som anställd vid universitetet och får lön för det.  

Kan jag ansöka om en doktorandanställning vid flera olika doktorandprogram? 

 • Beakta även att du kan ansöka om en doktorandanställning som finansieras av Helsingfors universitet vid högst två av doktorandprogrammen. 
 • Mer specifika anvisningar hittas på varje doktorandprograms webbsida (observera att de programspecifika anvisningarna är oftast på engelska).  

Jag har beviljats rätt att avlägga doktorsexamen vid doktorandprogrammet X vid Helsingfors universitet. Kan jag ansöka om en doktorandanställning vid doktorandprogrammet Y?  

 • Visst kan du ansöka om en doktorandanställning vid något annat doktorandprogram. 
 • Beakta även att du kan ansöka om en doktorandanställning som finansieras av Helsingfors universitet vid högst två av doktorandprogrammen.
 • Observera att du eventuellt också måste ansöka om studierätt i doktorandprogrammet ifall fakulteten som beviljar examen eller din planerade examen ändras. 

Jag har ännu inte beviljats rätt att avlägga doktorsexamen vid Helsingfors universitet. Kan jag ansöka om studierätt samtidigt som jag ansöker om en doktorandanställning eller kan jag ansökä om den senare?  

 • Studierätt ansökas i en annan ansökan. Du kan ansöka studierätt i september eller i nästa gång då det är möjligt att ansöka om studierätt för doktorandprogrammet.
 • Bekanta dig noggrant med anvisningarna och förbered din ansökan i god. Observera att olika doktorandprogram har olika ansökningsomgångar.
 • Observera också att startdatumet för anställningen i så fall kan eventuellt infalla för ett senare datum.
 • Enligt Helsingfors universitets bestämmelser ska den som anställts som doktorand bli beviljad rätt att avlägga doktorsexamen under den sex månader långa prövotiden. 

Jag har ännu inte beviljats rätt att avlägga doktorsexamen vid Helsingfors universitet. Kan jag ansöka om denna rätt samtidigt som jag söker en löneplats även om jag inte är behörig? 

 • Vid vissa doktorandprogram kan du söka en löneplats om du utexamineras före ett visst datum (till exempel före utgången av 2022). Om du inte är behörig att söka i september (det vill säga du har inte genomfört alla studier som krävs för din examen innan ansökningstiden går ut eller du kan inte påvisa de språkkunskaper som krävs), ska du ansöka om studierätt i samband med doktorandprogrammets nästa ansökningsomgång.

Jag söker även andra finansieringsmöjligheter för min doktorsavhandling. Kan jag i så fall också ansöka om doktorandanställning vid Helsingfors universitet?

 • Ja, det kan du.
 • Om du blir erbjuden både en doktorandanställning och någon annan finansieringsmöjlighet (till exempel ett personligt stipendium, handledarens projekt), måste du välja mellan dem.  

Jag har redan finansiering för en del av mina doktorandstudier. Kan jag ansöka om doktorandanställningen ändå?

 • Ja, det kan du.
 • Om du blir erbjuden doktorandanställning, skall du börja din anställning under året 2024. Du kan inte få lön som en anställd doktorand och någon annan arbetsstipendium samtidigt.  

Kan jag skicka bilagor efter att ansökningstiden gått ut?

 • Alla bilagor ska lämnas in innan ansökningstiden går ut.

Helsingfors universitet har beviljat min examen. Varför måste jag bifoga betyg och intyg till min ansökan? 

 • Eftersom det ligger på den sökandes ansvar att lämna in alla uppgifter som behövs för bedömningen av ansökan.  

Jag har en magisterexamen. Ska jag skicka in eller bifoga till min ansökan styrkta kopior också av min kandidatexamen?

 • Nej, det behövs inte om du söker en plats på basis av magisterexamen. Ifall du vill att kandidatexamen värderas som en del av din ansökan, skicka in officiellt styrkta kopior på dina examensdokument.  

Jag har ännu inte beviljats rätt att avlägga doktorsexamen vid Helsingfors universitet. Jag tänker ansöka om en doktorandanställning. Vilka bilagor ska jag lämna in?

 • Om du ansöker om en doktorandanställning räcker det med att du fyller i ansökan och bifogar skannade kopior av dina utbildningsdokument, forskningsplan, CV, samt övriga bilagor som doktorandprogrammet kräver. Kontrollera dessa på doktorandprogrammets webbsida, eftersom de dokument som krävs varierar mellan olika doktorandprogram. .   

Jag ansökte om en doktorandanställning förra året. Ska jag även i år skicka alla bilagor som behövs?

 • Ja, det ska du.  

Var hittar jag examensfordringarna för studieplanen?    

Kan jag ansöka om en doktorandanställning utan handledare/utan handledarens bifall?   

 • Det beror på doktorandprogrammet. Kontrollera anvisningarna på doktorandprogrammets webbsida. 

Jag behöver hjälp med att hitta en lämplig handledare. Vem kan jag vända mig till?

 • Du kan leta efter en lämplig handledare i universitetets forskningsportal. Efter att du har hittat en lämplig handledare, kan du kontakta hen direkt.  

Jag har blivit erbjuden en doktorandanställning vid två olika doktorandprogram. Hur ska jag gå till väga?

 • Om du blir erbjuden en doktorandanställning vid två doktorandprogram, kan du ta emot den plats som passar dig bäst.
 • Det är bra att diskutera med handledaren innan du fattar ditt beslut.   
 • Observera att du eventuellt också måste ansöka om studierätt i doktorandprogrammet ifall fakulteten som beviljar examen eller din planerade examen ändras.