Pilotförsöket med doktorandutbildning

Helsingfors universitet öppnar en ansökningsomgång för avlönade doktorandanställningar som en del av det nationella pilotförsöket med doktorandutbildning.

För mer information, se den engelska sidan.