Direktörer och styrelse för forskarskolan

Forskarskolans struktur och ledning av forskarutbildningen
Direktör
Biträdande direktör
Styrelse

Ordförande

Styrelseledamöter