Doktorandanställningar som finansieras av universitetet 

Helsingfors universitet anvisar årligen doktorandprogrammen finansiering för avlönade doktorandanställningar. Doktorandanställningarna är anställningsförhållanden avsedda för arbete på heltid. Målet är att en anställd doktorand ska bli klar med sin examen inom fyra år.   

På den här sidan hittar du en steg-för-steg-sammanfattning av hela ansökan. Börja här och fortsätt till de mer detaljerade anvisningar som finns tillgängliga på webbplatsen för ditt valda doktorandprogram. 

Alla 32 doktorandprogram på universitetet har en ansökningsperiod. År 2019 är ansökningsperioden 3-17 september. 

I ansökningsrundan 2019 finns det ytterligare positioner som särskilt öronmärkts för projekt om artificiell intelligens och AI-lösningar inom alla vetenskapsområden. AI-positionerna kan ansökas av doktorander i alla doktorandprogram. Du kan ansöka om dessa positioner för en 4-årsperiod genom att fylla i de fält i den elektroniska blanketten som reserverats för detta ändamål.

Kontrollera att du är berättigad att ansöka om en doktorandanställning. Du kan ansöka om en doktorandanställning vid ett doktorandprogram, om du för närvarande är doktorand vid Helsingfors universitet eller om du är en sökande som planerar att inleda doktorandstudier.  

Om du redan har beviljats studierätt vid Helsingfors universitet, kan du ansöka om en doktorandanställning förutsatt att du ännu inte haft en doktorandanställning i sammanlagt fyra år.   

Du kan ansöka om en doktorandanställning antingen från ditt nuvarande doktorandprogram eller från ett annat doktorandprogram som passar din forskningsprofil. Observera att ifall du får en avlönad doktorandanställning vid ett annat doktorandprogram, ska du ansöka om byte av doktorandprogram (mer information). Om du redan har beviljats rätt att avlägga doktorsexamen och ifall fakulteten som utfärdar examen eller din planerade examen ändras, ska du även ansöka om studierätt på nytt. 

Om du ännu inte har beviljats rätt att avlägga doktorsexamen, kan du ansöka om studierätt med samma ansökningsblankett. I så fall ska du bekanta dig med anvisningarna om hur man ansöker om studierätt.   

Bekanta dig med ansökningsanvisningarna oavsett om du redan har rätt att avlägga doktorsexamen eller ska nu ansöka om studierätt och börja förbereda ansökan i tid. I synnerhet de som ansöker om studierätt ska bekanta sig med ansökningsinstruktionerna och förbereda ansökningsbilagor, t.ex. examensbevis.  

Du kan ansöka om en doktorandanställning vid ett doktorandprogram genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten och lämna in de bilagor som krävs. 

På ansökningsblanketten finns frågor som rör din forskningsplan och studieplan, dina kunskaper och färdigheter som stöder ditt arbete med doktorsavhandlingen, din pro gradu-avhandlings rubrik och sammandrag samt handledningsarrangemangen (gäller en del av programmen). 

Forskningsplanen är den viktigaste delen av din ansökan, så se till att du förbereder dig i god tid. Om möjligt, diskutera din forskningsplan med din handledare.

Ansökningarna bedöms utgående från forskningsplanens kvalitet samt handledningsarrangemangen. Vidare bedöms hur den sökande i samband med avläggandet av en tidigare examen och på annat sätt har visat förmåga till och motivation för avläggandet av doktorsexamen enligt forskningsplanen och studieplanen som stöder den. Ämnet för forskningsplanen ska passa in i doktorandprogrammets profil. 

Ansökningarna bedöms av doktorandprogrammet eller av en utomstående panel som väljs av doktorandprogrammet.

Doktorandprogrammets ledningsgrupp föreslår vilka doktorander som ska anställas. Chefen för enheten fattar beslutet.

Namnen på dem som anställts publiceras på doktorandprogrammens webbsidor senast 15.12.2019. Alla sökande meddelas besluten personligen.