Doktorandanställningar som finansieras av universitetet 

Helsingfors universitet anvisar årligen doktorandprogrammen finansiering för avlönade doktorandanställningar. Doktorandanställningarna är anställningsförhållanden avsedda för arbete på heltid. Målet är att en anställd doktorand ska bli klar med sin examen inom fyra år.   

På den här sidan hittar du en sammanfattning av hela ansökan.  

Börja här och fortsätt till de mer detaljerade anvisningar som finns tillgängliga på webbplatsen för ditt valda doktorandprogram. Observera att de mer detaljerade anvisningarna är oftast på engelska. 

Alla 32 doktorandprogram på universitetet har en gemensam ansökningsperiod.  

År 2020 är ansökningsperioden 1-15 september

Kontrollera att du är berättigad att ansöka om en doktorandanställning. Du kan ansöka om en doktorandanställning vid ett doktorandprogram, om du för närvarande är doktorand vid Helsingfors universitet eller om du är en sökande som planerar att inleda doktorandstudier.  

Om du redan har beviljats studierätt vid Helsingfors universitet, kan du ansöka om en doktorandanställning förutsatt att du ännu inte haft en doktorandanställning i sammanlagt fyra år.   

Du kan ansöka om en doktorandanställning antingen från ditt nuvarande doktorandprogram eller från ett annat doktorandprogram som passar din forskningsprofil. Observera att ifall du får en avlönad doktorandanställning vid ett annat doktorandprogram, ska du ansöka om byte av doktorandprogram. Om du redan har beviljats rätt att avlägga doktorsexamen och ifall fakulteten som utfärdar examen eller din planerade examen ändras, ska du även ansöka om studierätt på nytt. 

Om du ännu inte har beviljats rätt att avlägga doktorsexamen, kan du ansöka om doktorandanställning om din forskningsplan passar in i doktorandprogrammets profil. 

Läs först så här ansöker du 

Du kan ansöka om en doktorandanställning vid ett doktorandprogram genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten och lämna in de bilagor som krävs. 

På ansökningsblanketten finns frågor som rör din forskningsplan och studieplan, dina kunskaper och färdigheter som stöder ditt arbete med doktorsavhandlingen, din pro gradu-avhandlings rubrik och sammandrag samt handledningsarrangemangen (gäller en del av programmen). 

Forskningsplanen är den viktigaste delen av din ansökan, så se till att du förbereder dig i god tid. Om möjligt, diskutera din forskningsplan med din handledare.

Du kan ansöka om en doktorandanställning vid ett doktorandprogram genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten och lämna in de bilagor som krävs.   

Forskningsplanen är den viktigaste delen av din ansökan, så se till att du förbereder dig i god tid. Om möjligt, diskutera din forskningsplan med din handledare.  

Ansökningarna bedöms utgående från kriterier som uppges i förväg. Ansökningarna bedöms av doktorandprogrammet eller av en utomstående panel som väljs av doktorandprogrammet. De bästa kandidater kan bli kallade till en intervju. 

Doktorandprogrammets ledningsgrupp föreslår till enheterna vilka doktorander som ska anställas. Chefen för enheten fattar beslutet.  

Alla sökande meddelas besluten personligen.