Doktorandanställningar som finansieras av universitetet
Helsingfors universitet anvisar årligen doktorandprogrammen finansiering för avlönade doktorandanställningar. Doktorandanställningarna är anställningsförhållanden avsedda för arbete på heltid. Målet är att en anställd doktorand ska bli klar med sin examen inom fyra år. 
Ansökningsperioden och anvisningar

Alla 32 doktorandprogram på universitetet har en gemensam ansökningsperiod.  

Ansökningsperioden för 2021 vill meddela frampå våren.

På den här sidan hittar du en sammanfattning av hela ansökan.  

Börja här och fortsätt till de mer detaljerade anvisningar som finns tillgängliga på webbplatsen för ditt valda doktorandprogram.

Mer in­for­ma­tion

Detaljerad information om ansökan finns på doktorandprogrammens webbsidor. Länkar till doktorandprogrammens webbsidor 

Du kan också kontakt phd-positions@helsinki.fi eller söka svar på Vanliga frågor avdelning.

Vanliga frågor

Jag vet inte vad som avses med att ansöka om studierätt och med att ansöka om en avlönad doktorandanställning. Vad är skillnaden mellan dem?

Studierätt är rätten att avlägga examen som beviljas av fakulteten. Studierätten inrymmer inte något löfte om finansiering av studierna. Alla doktorander vid Helsingfors universitet måste ha studierätt för att kunna avlägga examen. En doktorandanställning innebär att du bedriver dina doktorandstudier som anställd vid universitetet och får lön för det.  

Kan jag ansöka om en doktorandanställning vid flera olika doktorandprogram? 

Visst kan du ansöka om en doktorandanställning vid olika doktorandprogram, men kom ihåg att rikta en separat ansökan till varje doktorandprogram. Mer specifika anvisningar hittas på varje doktorandprograms webbsida (observera att de programspecifika anvisningarna är oftast på engelska).  

Jag har beviljats rätt att avlägga doktorsexamen vid doktorandprogrammet X vid Helsingfors universitet. Kan jag ansöka om en doktorandanställning vid doktorandprogrammet Y?  

Visst kan du ansöka om en doktorandanställning vid något annat doktorandprogram. 
Observera att du eventuellt också måste ansöka om studierätt i doktorandprogrammet ifall fakulteten som beviljar examen eller din planerade examen ändras. 

Jag har ännu inte beviljats rätt att avlägga doktorsexamen vid Helsingfors universitet. Kan jag ansöka om studierätt samtidigt som jag ansöker om en doktorandanställning?  

Du kan ansöka om studierätt samtidigt som du ansöker om en doktorandanställning. I så fall ska du bekanta dig noggrant också med anvisningarna för hur man ansöker om studierätt.  

Jag har ännu inte beviljats rätt att avlägga doktorsexamen vid Helsingfors universitet. Ska jag ansöka om studierätt samtidigt som jag söker en doktorandanställning eller kan jag ansöka om den senare?

Du kan ansöka om studierätt också i samband med nästa gång då det är möjligt att ansöka om studierätt. Observera att startdatumet för anställningen i så fall kan eventuellt infalla för ett senare datum.

Enligt Helsingfors universitets bestämmelser ska den som anställts som doktorand bli beviljad rätt att avlägga doktorsexamen under den sex månader långa prövotiden.  

Jag har ännu inte beviljats rätt att avlägga doktorsexamen vid Helsingfors universitet. Kan jag ansöka om studierätt samtidigt som jag ansöker om en doktorandanställning även om jag inte är behörig?

Vid vissa doktorandprogram kan du ansöka om en doktorandanställning om du utexamineras före ett visst datum (till exempel före utgången av 2020). Om du inte är behörig att söka i samband med ansökningsomgången i september (det vill säga du har inte genomfört alla studier som krävs för din examen innan ansökningstiden går ut eller du kan inte påvisa de språkkunskaper som krävs), ska du ansöka om studierätt i doktorandprogrammets nästa ansökningsomgång.

Jag söker även andra finansieringsmöjligheter för min doktorsavhandling. Kan jag i så fall också ansöka om doktorandanställning vid Helsingfors universitet?

Ja, det kan du. Om du blir erbjuden både en doktorandanställning och någon annan finansieringsmöjlighet (till exempel ett personligt stipendium, handledarens projekt), måste du välja mellan dem.  

Jag har redan finansiering för en del av mina doktorandstudier. Kan jag ansöka om doktorandanställningen ändå?

Ja, det kan du. Om du blir erbjuden doktorandanställning, skall du börja din anställning under året 2021. Du kan inte få lön som en anställd doktorand och någon annan forskningsfinansiering samtidigt.  

Kan jag skicka bilagor efter att ansökningstiden gått ut?

Alla bilagor ska lämnas in innan ansökningstiden går ut.  Om du söker också studierätt, finns det en exceptionell tidsfrist för att lämna in bilagor i ansökningsomgången i september 2020 på grund av situationen med coronaviruset. Mera information om be­hö­rig­het och ut­bild­nings­do­ku­ment

Helsingfors universitet har beviljat min examen. Varför måste jag bifoga betyg och intyg till min ansökan? 

Eftersom det ligger på den sökandes ansvar att lämna in alla uppgifter som behövs för bedömningen av ansökan.  

Jag har en magisterexamen. Ska jag skicka in eller bifoga till min ansökan styrkta kopior också av min kandidatexamen?

Nej, det behövs inte om du söker en plats på basis av magisterexamen. Ifall du vill använda kandidatexamen som bevis på dina språkkunskaper eller du vill att kandidatexamen värderas som en del av din ansökan, skicka in officiellt styrkta kopior på dina examensdokument.  

Jag har ännu inte beviljats rätt att avlägga doktorsexamen vid Helsingfors universitet. I det här skedet tänker jag bara ansöka om en doktorandanställning. Vilka bilagor ska jag lämna in?

Om du bara ansöker om en doktorandanställning räcker det med att du fyller i e-blanketten och bifogar skannade kopior av dina utbildningsdokument samt eventuella rekommendationsbrev och övriga bilagor som doktorandprogrammet kräver. Kontrollera dessa på doktorandprogrammets webbsida.   

Jag ansökte om en doktorandanställning förra året. Ska jag även i år skicka alla bilagor som behövs?

Ja, det ska du.   

Ska jag bifoga forskningsplanen som bilaga till min ansökan?

Om din forskningsplan innehåller matematiska specialtecken eller kemiska formler, kan du bifoga forskningsplanen som bilaga till ansökan. I övriga fall behöver du inte göra det.    

Var hittar jag examensfordringarna för studieplanen?    

Doktorandprogrammens examensfordringar finns i WebOodi, under Studiehandböcker. Doktorandprogrammens studiehandböcker finns under ”Forskarskolor och doktorandprogram”. 

Kan jag ansöka om en doktorandanställning utan handledare/utan handledarens bifall?   

Det beror på doktorandprogrammet. Kontrollera anvisningarna på doktorandprogrammets webbsida. 

Jag behöver hjälp med att hitta en lämplig handledare. Vem kan jag vända mig till?

Du kan leta efter en lämplig handledare i universitetets forskningsportal. Efter att du har hittat en lämplig handledare, kan du kontakta hen direkt.  

Jag har blivit erbjuden en doktorandanställning vid två olika doktorandprogram. Hur ska jag gå till väga?

Om du blir erbjuden en doktorandanställning vid två (eller flera) doktorandprogram, kan du ta emot den plats som passar dig bäst. Det är bra att diskutera med handledaren innan du fattar ditt beslut.