Doktorsavhandlingspriser

Helsingfors universitet premierar varje år särskilt förtjänstfulla doktorsavhandlingar. I motiveringen för utmärkelsen anges utöver de vetenskapliga meriterna även forskningens genomslag inom sitt område och doktorsavhandlingens eventuella samhälleliga genomslag. Varje avhandlingspris är 5 000 euro (2024).
Mottagare