Finansiering av doktorsstudier

Anställning, stipendium eller egen finansiering? Om du planerar att doktorera är det viktigt att fundera på hur du ska finansiera din forskning. En realistisk finansieringsplan är en del av forskarens vardag. I början av karriären kan det vara svårt att hitta finansiering.
Vad kostar en doktorsutbildning?

Vid Helsingfors universitet kan du doktorera på heltid eller deltid. Ungefär en fjärdedel av doktoranderna gör sin doktorsavhandling som anställda vid Helsingfors universitet. Resten finansierar sina studier med stipendier eller till exempel genom att forska vid sidan av sitt förvärvsarbete.

Helsingfors universitet uppbär inga terminsavgifter av sina doktorander och det är gratis att studera vid universitetet. Allmänna forskningsresurser som universitetets forskare har tillgång till står i regel också till doktorandernas förfogande. Genom forskarskolan och doktorandprogrammen är det möjligt att regelbundet ansöka om stöd för till exempel vetenskapliga konferensresor och forskningsresor.

Andra kostnader

Doktoranden står själv för sina levnadskostnader och boendeutgifter. Helsingfors är en trivsam stad med nära till service och en utomordentligt välfungerande kollektivtrafik. Boendekostnaderna i huvudstadsregionen ligger emellertid på en hög nivå i ett europeiskt perspektiv. Det är viktigt att du har en tillräckligt stor månatlig summa att leva på.

Om du behöver specialutrustning i din forskning, avgiftsbelagt material eller annan ovanlig infrastruktur är det viktigt att beakta att också dessa kostnader ska täckas i din finansieringsplan. Det är för det mesta inte möjligt för universitetet att skaffa till exempel dyra apparater till endast en doktorands förfogande.

Anställd vid universitetet

Doktorandanställningar lediganslås regelbundet vid universitetet. En gång om året öppnas ansökan till universitetets allmänna doktorandanställningar i samtliga doktorandprogram. Dessutom kan doktorander anställas till olika forskningsprojekt eller forskargrupper vilken tid på året som helst.

En anställning vid universitetet förutsätter att den anställda sköter alla plikter som ingår i anställningsförhållandet, men garanterar också doktoranden alla förmåner som universitetets medarbetare har. Utöver lön och socialskydd omfattar rättigheterna bland annat företagshälsovård, arbetsrum och arbetsredskap samt övrig service för medarbetare.

Doktorera med stipendium

Stipendier är den vanligaste finansieringsformen för en doktorand vid Helsingfors universitet. Exempelvis olika inhemska och utländska stiftelser och organisationer beviljar stipendier för vetenskaplig forskning.

Universitetet arbetar aktivt för att utveckla stipendieforskarnas ställning vid universitetet. Stipendieforskaren bör emellertid observera att ett stipendium inte utgör ett anställningsliknande förhållande till universitetet. En stipendieforskare kan till exempel inte alltid erbjudas arbetsrum vid universitetet.

Det görs alltid separata överenskommelser om en stipendieforskares möjliga rättigheter och skyldigheter vid universitetet. Ett avtal mellan en individuell stipendieforskare och en universitetsenhet definierar till exempel vilka rättigheter och skyldigheter forskaren har i fråga om arbetsrum, laboratorier och nycklarna till dem.

Doktorera med egen finansiering

Vid universitetet finns det också många doktorander som skriver sin doktorsavhandling vid sidan av annat arbete eller till exempel med hjälp av besparingar. Den som har en längre arbetslivskarriär bakom sig kan ibland använda en doktorsexamen som en språngbräda i karriären med stöd av arbetsgivaren.

Den som doktorerar på deltid har ett flerårigt projekt framför sig. Innan man ger sig in på det är det en god idé att göra upp en omsorgsfull plan. Om du är i arbetslivet är det bra att exempelvis fundera på om du kan få studieledigt under vissa perioder så att du helhjärtat kan fokusera på din avhandling. Utred också vilka möjligheter du har att finansiera arbetslediga forskningsperioder.

Du kanske också är intresserad av