Profileringsområden och forskningsnätverk

Farmaceutiska fakulteten deltar i flera universitetets profileringsområde, Finlands Akademis flaggskeppsprogram och forskningsnätverk.

Universitetets strategiska teman för forskning konkretiseras i Finlands Akademis flaggskeppsprogram och universitetets profileringsområden.

Profilbyggande projekt hjälper Farmaceutiska fakulteten stärka sin forskningsprofil inom universitetets strategiska forskningsområden. Centrala strategiska forskningsområden för fakultetens profilbyggande projekt är följande:

  • läkemedelsforskning (HiLIFE)
  • farmaceutisk nanoteknologi, läkemedelssäkerhet och behandlingars effektivitet (Matter & Materials, One Health, UHealth)
  • farmaceutisk läkemedelsforskning (FinPharma)
  • neuroforskning (UHBrain).

Läs mera om profileringsområden och forskningsnätverk på finska eller på engelska.

I Helsingfors universitets flaggskepp förenas toppforskning med företagssamarbete och samhällssamverkan på flera olika sätt. Farmaceutiska fakulteten deltar i Finlands Akademis flaggskeppsprogram  iCAN och GeneCellNano.

Helsingfors universitet har som mål att komplettera samarbetet med aktörer på området med hjälp av sin breda kompetens i hållbar farmaci.

Fakulteten koordinerar ett riksomfattande samarbetsnätverk för läkemedelsforskning, FinPharma, som grundades 2019. FinPharma har som mål att utveckla nya medicinska behandlingar genom att kombinera sakkunskap inom biomedicin, neurovetenskaper och veterinärmedicin.