Doktorsutbildning

En doktorsexamen är den högsta universitetsexamen och den ger framför allt forskarkompetens. Forskarutbildningen ger en stabil grund för arbete som forskare och också för många olika uppdrag i samhällets eller näringslivets tjänst.
Grundinformation om doktorsutbildingen

Utbildningen har som mål att den som utexamineras som doktor har fördjupat sig i sitt forskningsområde och områdets betydelse i samhället, att han eller hon behärskar sitt områdes forskningsmetoder och tillämpar dem kritiskt i skapandet av ny kunskap. Utexaminerade doktorer kan erbjuda arbetsmarknaden unik kunskap t.ex. om administration av storskaliga projekt, rapportering av resultat, problemlösning och allmänt vetenskapligt tänkande.

I doktorsexamen ingår en doktorsavhandling och 40 sp av obligatoriska studier. Doktorsavhandlingen kan vara antingen en monografi eller basera sig på artiklar.

Läs mer om doktorsutbildingen på vår finska eller engelska sidor

Övrig information

Mer information on doktorsutbildingen i Helsingfors universitet: Doktors utbilding

Mer information om ansökan till doktorandprogrammen: Sök till doktorandprogram

Mer instruktionen för studerande: Instruktionen för studerande

Doktorsutbildning