Profiloitumishankkeet ja tutkimusverkostot
Farmasian tiedekunta on mukana useissa Helsingin yliopiston profiloitumishankkeissa, Suomen Akatemian lippulaivaohjelmissa sekä tutkimusverkostoissa.

Profiloitumishankkeiden avulla farmasian tiedekunta vahvistaa tutkimusprofiiliaan yliopiston strategisesti valituilla tutkimusalueilla.

 

Profiloitumisalueet

Profiloitumishankkeiden avulla farmasian tiedekunta vahvistaa tutkimusprofiiliaan yliopiston strategisesti valituilla tutkimusalueilla. Tiedekunnan kannalta profiloitumishankkeiden keskeiset strategiset tutkimusalueet ovat:

  • lääketutkimus (HiLIFE)
  • farmaseuttinen nanoteknologia, lääkitysturvallisuus ja hoidon vaikuttavuus (Matter & Materials, One Health, UHealth)
  • farmaseuttinen lääketutkimus (FinPharma)
  • neurotutkimus (UHBrain).

 

Suomen Akatemian lippulaivaohjelmat

Helsingin yliopiston lippulaivoissa huipputason tiede yhdistyy monin tavoin yhteistyöhön yritysten ja muun yhteiskunnan kanssa. Farmasian tiedekunta on mukana Suomen Akatemian lippulaivaohjelmassa iCAN ja GeneCellNano.

Projektit
Sudden - Kestävä lääkekehitys

SUDDEN eli Kestävä lääkekehitys (Sustainable Drug Discovery and Development with End-of-Life Yield) on monitieteinen tutkimuskonsortio, joka tähtää lääkkeiden ympäristövaikutusten pienentämiseen ja lääkealan kestävän kasvun tukemiseen.

Tutkimuskonsortiossa työskentelee Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston, Aalto-yliopiston, Suomen ympäristökeskuksen ja Demos Helsingin asiantuntijoita.

Vuosina 2018–2021 ja 2022–2023 toteutettavaa hanketta rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto.

Nordic POP (patient oriented products)

Nordic POP (patient oriented products) is a Nordic university consortium coordinated by the University of Copenhagen. It aims to provide the scientific foundation for the next generation pharmaceutical products - patient oriented products- by strengthening the use of interdisciplinary approaches within Nordic pharmaceutical sciences.

The research is supported by the NordForsk program Nordic University Hub (project #85352) for the period 2018-2025. The contact person in Faculty of Pharmacy is Leena Peltonen (leena.peltonen@helsinki.fi)

Tiedekunnan kaikki projektit löytyvät Helsingin yliopiston tutkimusportaalista.