Läkemedelsforskningsprogrammet Drug Reseach Program (DRP)

Spetsprojektet inom fakultetens forskning är det engelskspråkiga Läkemedelsforskningsprogrammet där flera framstående forskningsgrupper ingår.