Läkemedelsforskningsprogrammet Drug Reseach Program (DRP)
Spetsprojektet inom fakultetens forskning är det engelskspråkiga Läkemedelsforskningsprogrammet där flera framstående forskningsgrupper ingår.