Undervisning och studier

Farmaceutiska fakulteten utexaminerar läkemedelsexperter som kan arbeta med många intressanta uppgifter från läkemedelsutveckling till myndighetstjänster inom läkemedelsbranschen och patientnära arbete på apotek och sjukhus.

Läkemedel utvecklas hela tiden och det finns behov av läkemedelsbehandlingar både nu och i framtiden, så arbetsutsikterna ser mycket goda ut inom farmacin, både nationellt och internationellt.

Grundexamina som kan avläggas vid fakulteten är en lägre högskoleexamen (farmaceut) och en högre högskoleexamen (provisor). Fakulteten har nationellt ansvar för utbildningen av svenskspråkiga provisorer. Påbyggnadsexamina är farmacie licentiat och farmacie doktor. Det är också möjligt att avlägga filosofie doktorsexamen som påbyggnadsexamen vid fakulteten.

Vid Farmaceutiska fakulteten kan du avlägga farmaceutexamen som är en lägre högskoleexamen och provisorexamen som är en högre högskoleexamen. Fakulteten utbildar också svenskspråkiga provisorer. Utöver dessa examina som ger behörighet för yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården kan du avlägga filosofie magisterexamen med fokus på forsknings- och produktutvecklingssamarbete i det internationella magisterprogrammet The Master’s Programme in Pharmaceutical Research, Development and Safety vid fakulteten. 

Specialiseringsutbildning i farmaci ordnas i form av specialiseringsstudier inom apoteks- och sjukhusfarmaci samt industriell farmaci. 

Påbyggnadsexamen är en farmacie doktorsexamen. Det är dessutom möjligt att avlägga en filosofie doktorsexamen som påbyggnadsexamen vid fakulteten. 

Nyckeltal 2022