Om oss

Farmaceutiska fakulteten är en tvärvetenskaplig forsknings- och utbildningsenhet som åtnjuter nationell och internationell uppskattning och har ett omfattande samarbetsnätverk.

Vid fakulteten utexamineras varje år i genomsnitt 150 farmaceuter, 50 provisorer och 15 doktorer som kan arbeta som experter, forskare och ledare inom olika sektorer inom läkemedelsutveckling och hälso- och sjukvården. Examina motsvarar väl behoven inom arbetslivet och sysselsättningen för utexaminerade studerande är god.

Fakulteten utgörs av Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper, Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi och Avdelningen för farmakologi och farmakoterapi samt Läkemedelsforskningsprogrammet (Drug Research Program) som integrerar tvärvetenskaplig forskning.

Fakulteten koordinerar ett riksomfattande samarbetsnätverk för läkemedelsforskning, FinPharma, som grundades 2019. FinPharma har som mål att utveckla nya medicinska behandlingar genom att kombinera sakkunskap inom biomedicin, neurovetenskaper och veterinärmedicin.

 

Undervisning och forskning i hållbar farmaci

Farmaceutiska fakulteten har varit en pionjär när det gäller att integrera farmaci och miljöexpertis. Studenterna får ta del av gedigna praktiska yrkesfärdigheter inom farmaci. Dessa kombineras med högklassig forskningskompetens och djup förståelse för hållbar utveckling.

Basfakta 2023